FANDOM


RHYBUDD: Mae'r databas wedi'i gloi am gyfnod er mwyn cynnal a chadw, felly fyddwch chi ddim yn gallu cadw'ch golygiadau ar hyn o bryd. Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n copïo a gludo'r testun i ffeil a'i gadw ar eich disg tan bod y sustem yn weithredol eto.

Cynigiodd y gweinyddwr a glodd y databas y rheswm hwn dros ei gloi: Uh-oh! Our main datacenter is currently unavailable, so this is our backup. Unfortunately, this means you may not be able to do certain things like edit, upload, or chat. We are working to fix the problem, thank you for your patience! If you see this for an extended period of time, feel free to contact FANDOM at community@wikia.com.

  Loading editor

Mae pob cyfraniad i Doctor Who Cymraeg Wiki yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (CC-BY-SA) (gwelwch Wikia:Licensing am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu | Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.