FANDOM


Platform One

Gorsaf osod Dosbarth Alffa oedd Platfform Un, cynllunwyd fel bwrdd gwylio ar gyfer nifer o ddigwyddiad.

Gweithrediad a defnydd Golygu

Rheolwyd yr orsaf osod gan gyfrifriadur, enwyd Control y rheolwyd gan y "Corporation". Ym 5,000,000,000, cylchdrodd y Platfform y Ddaear a chroesawodd digwyddiad gyda'r bobl gyfoethogaf i wylio'r distryw'r blaned. Croesawodd llawer o ddigwyddiad cyffelyb.

Roedd ganddo Platfform Un nifer o wennol osod, hidlwyr haul a maes grym.

Roedd ganddo switiau, er enghraifft y "Manchester Suite", gyda siafftiau ddŵr poeth. (TV: The End of the World)

Cyfraith Golygu

Roedd y defnydd o delegludiad yn waharddedig o dan Cytundeb Heddwch 5.4/cwpan/16. Roedd erfyn a chrefydd yn waharddedig yn hefyd. (TV: The End of the World)

Staff Golygu

Staffwyd y Platfform gan y Stiward a staff cynnal mawr. Cynhwyswyd plymeriaid i ofalu'r bibelli aer, yn cynnwys Raffalo. (TV: The End of the World)

Hanes Golygu

Pan beidiodd y loerennau ddisgyrchiant ag amddiffyn y Ddaear o'r ehangiad yr haul, trefnodd digwyddiad, noddwyd gan yr Wyneb o Boe, ar gyfer bobl gyfoethogaf i wylio'r distryw'r blaned.

Yn ystod y digwyddiad, haciodd y pryfed cop metelaith o Lady Cassandra i greu argyfwng ffug, i gael yr iawndal. Di-gychwynodd hi'r gorchuddion amddiffynol a hidlwyr haul. Pan ymchwiliodd y Nawfed Doctor a Jabe i'r ystafell ffiltr, bu marw Jabe i achub y gwesteion. Pan wrthdrodd y Doctor ei thelegludiad, bu marw Cassandra hefyd pan daniodd hi mewn ystafell rhy boeth. (TV: The End of the World) Bywodd ei ymennydd ar ôl ei marwolaeth. (TV: New Earth)

Roedd y gwesteion yn rhy brysur, yn achub eu hunain, i nodi'r marwolaeth y Ddaear. (TV: The End of the World)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.