FANDOM


BlaiddDrwg

Mae'r Nawfed Doctor yn gweld y faner Blaidd Drwg.

Enw yr orsaf ynni niwclear arfaethedig, planwyd am adeiladu yng Nghaerdydd canol, oedd Prosiect y Blaidd Drwg. Creuwyd y plan gan Blon Fel-Fotch Passameer-Day Slitheen, sy'n honni bod yn Margaret Blaine, Arglwydd Faer o Gaerdydd. Planodd hi adeiladu'r orsaf ynni ar y hollt Gaerdydd, ar y safle Castell Caerdydd, sydd wedi dymchwel. Oedd gan yr orsaf ynni doddiad ac oedd yn cychwyn yr agoriad y hollt. Yn ôl Blon, roedd yr enw "Blaidd Drwg" ar hap, a meddylodd fod yr enw yn swnio neis. Sylwodd y Nawfed Doctor ar y cyfieithiad o Gymraeg, a'r perthynas â'r ymadrodd Bad Wolf. (TV: Boom Town)

Adeiladwyd yr orsaf ynni ac roedd yn swyddogaethol. (TV: Everything Changes) Gweithiodd Guy Wildman yn yr orsaf a defnyddiodd ei gysylltiadau yn yr orsaf i ddwyn chwech craidd wraniwm ar gyfer y Bruydac. (PRÔS: Another Life)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.