FANDOM


Rhaeadr Fedwsa
MedusaCascade
Sôn yn gyntaf: Last of the Time Lords
Gweledig yn gyntaf: The Stolen Earth
Ymddangosiadau: TV: Journey's End
Ardal nifylaidd lliwgar yn y bydysawd oedd y Rhaeadr Fedwsa. Roedd hefyd y lleoliad o hollt mewn gofod ac amser. Mi gaeth ei selio gan y Doctor.

Golwg Golygu

Roedd y Rhaeadr yn nifylaidd, yn cynnwys cymylau o nyw lliwgar. (TV: The Stolen Earth) Yn ogystal â'r hollt amserol yn ei chalon, (TV: Journey's End) roedd ganddi pymtheg "lleuad doredig" o leiaf. (TV: The Sontaran Stratagem)

Hanes Golygu

Mi gaeth y Rhaeadr Fedwsa ei ymweld gan y Doctor yn ei ymgorfforiad cyntaf pan roedd "dim ond hogyn" o naw deg oed. (TV: The Stolen Earth) Ymwelodd y Pedwerydd Doctor a Romana y Rhaeadr yn hwyrach hefyd. (PRÔS: City of Death)

Crybwyllodd Evelina, pwy sydd gallu gweld y dyfodol, y Rhaeadr Fedwsa pan sylwi ar y Degfed Doctor. Dyweddodd wrtho "your real name is hidden. It burns in the stars, in the Cascade of Medusa herself". (TV: The Fires of Pompeii) Dywedodd y Degfed Doctor yn hwyrach yr oedd eisiau cymryd hi i ymweld y Pymthegfed Lleuad Doredig y Rhaeadr Fedwsa. (TV: The Sontaran Stratagem) Yn ystod antur solo, defnyddiodd y Doctor yr ymadrodd "Rhaeadr Fedwsa" i weld os fyddai Sky Silvestry yn atseinio fo. (TV: Midnight)

Y lleoliad yr Ymerodraeth Dalek Newydd o Davros oedd y Rhaeadr Fedwsa. Yna, symudodd Davros saith blaned ar hugain. Mi gaethon y blanedau eu cuddio gan Davros gyda thechonoleg cydamseriad amserol. (TV: The Stolen Earth) Roedd Davros eisiau defnyddio'r blanedau fel rhannau ei bom gwirionedd i dreiddio'r hollt yn y galon y Rhaeadr Fedwsa, yn distrywio pob mater ym mhob bydysawd. (TV: Journey's End)

Dechreuodd hynny ymosodiad y Ddaear, un o'r saith blaned ar hugain, gan y Dalekau. (TV: The Stolen Earth) Diweddodd yr ymgais gyda'r distryw agos y Dalekau gan y Degfed Doctor Meta-Crisis, gyda'r help y Doctor a'r cymdeithion, mi wnaethon y blanedau eu dychwelyd adref. (TV: Journey's End)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.