Thousand Year War.jpg

Rhyfel rhwng y Kaledau a'r Thals, ar y blaned Skaro, oedd y Rhyfel Mil Flwyddyn. Difethodd y pelydriad, defnyddiwyd gan y dau byddin, y blaned gyfan. Roedd y goroeswyr angen encilio yn y ddinasoedd gromennog. Creuodd y rhyfel rhywogaeth newydd, y Mwtos. Hyd yn oed os anghofiwyd yr achos y rhyfel, roedd y dau byddin ymroddedig i ennill.

Yn y rhyfel hwn, gwnaeth y Kaledau cyflawniad mawr - creuwyd y Dalekau gan Davros.

Hanes[edit | edit source]

Achosion[edit | edit source]

Tua'r diwedd y rhyfel, anghofiodd y Kaledau a'r Thals yr achos y rhyfel. (SAIN: Davros)

Roedd y Bedwerydd Doctor yn anfon i Skaro i rywstro'r greadigaeth y Dalekau. Ar y pryd, bywodd y dau byddin yn ddwy ddinasoedd gromennog. Creuwyd rhywgaeth mwtant gan y pelydriad, enwyd y Mwtos gan y Kaledau a'r Thals. Roedd y dau byddin eisiau purdeb hiliol ac aeth y Mwtos crwydriaid.

Oherwydd y nifer marwolaethau yn yr adeg hon, recriwtiwyd glaslanciau a dynion infanc. (TV: Genesis of the Daleks)

Arfau a thechnoleg[edit | edit source]

Roedd cymysgwch o dechnolegau anacronig yn y gad. Dangosodd hynny y datganoliad o gymdeithas. Roedd eu lifrai milwrol yn aml yn cymgynharu.

Yn y diwedd y rhyfel, roedd y Thals yn barod i ddefnyddio teflyn niwtronig yn erbyn y Dalekau. (TV: Genesis of the Daleks)

Canlyniad[edit | edit source]

Daeth y rhyfel i ben. Doedd dim canlyniad swyddogol. Gallodd y Thals yn bylchu'r Gromen Kaled gyda gwybodaeth o Davros. Achosodd y mewnlifiad llawer o golledion.

Cyflenwodd hynny y Kaledau rheswm i ddefnyddio'r Dalekau newydd yn erbyn y Thals. O'r diwedd, distrywiwyd y Gromen Dalek gan y roced Thal. Ffurffiodd tîm o Thals a Mwtos, arweinodd gan Bettan a Sevrin, i ymladd y Dalekau, sy'n mynd allan y ddinas Kaled. (TV: Genesis of the Daleks)

Disgrifiodd rhai hanesion y rhyfel fel 'rhyfel niwtronig cyflym'. (TV: The Daleks)

Achosodd y rhyfel y farwolaeth y Kaledau, ac yn agos y Thals. (TV: The Daleks) Categori:Brwydrau Dalek Categori:Skaro Categori:Thals

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.