FANDOM


Sonic sunglasses

Dyfais y Deuddegfed Doctor oedd y sbectol haul sonig i gymryd lle o'i sgriwdreifar sonig. Gwisgwyd fel sbectol haul ddu normal, heb rhyw gwahaniaeth amlwg i sbectol haul normal. Defnyddiodd y Doctor nhw galw ei TARDIS wedyn ei wasgariad gan y HADS. Roedd y Doctor yn bryderus y fyddai Davros yn difrodi nhw. (TV: The Witch's Familiar)

Gwisgodd fo nhw yn ystod ei ymweliad i Essex, 1138. Gwnaeth cyfeiriad iddynt fel "technoleg gwisgadwy". (TV: The Magician's Apprentice / The Witch's Familiar)

Defnyddiodd y Doctor nhw unwaith eto mewn gorsaf dan y dŵr, y Drum, yn 2119 i gysylltu â'r Wi-Fi yr orsaf a chaniatáu'r criw i weld yr ysbrydion wedi'u dal. Defnyddiodd hefyd pan driodd cyfieithu marciau ar y wâl o'r long ofod aliwn. (TV: Under the Lake)

Nollarr

Mae Hasten yn snapio'r sbectol haul sonig. (TV: The Girl Who Died)

Ceisodd y Doctor defnyddio nhw i ddychryn y Llychlynwyr, ond snapiwyd y sbectol haul gan eu arweinydd. Defnyddiodd Clara hanner ohonynt yn hwyrach i bygwth y Mire. (TV: The Girl Who Died) Cyn ei ail antur gyda Ashildr, roedd y Doctor wedi atgyweirio'r sbectol haul heb eu gweld. (TV: The Woman Who Lived)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.