FANDOM


Skarasen

Creaduriaid mawr oedd y Skarasen. Roedd y Zygonau angen y Skarasan am eu llaeth a'u gallu dinistriol.

Bioleg Golygu

Creaduriaid mawr oedd y Skarasen. Roedd un Skarasen yn gallu gwasgu dyn o dan ei draed. Newidwyd yn seiberneteg gan y Zygonau er mwyn iddynt wrthsefyll bron bob ymosodiad. (TV: Terror of the Zygons) Roedd eu crwyn yn wydn a'u sgerbydau wedi'u cyfuno ag aloi caled iawn. (PRÔS: Sting of the Zygons)

Roedd y Zygonau yn bwydo ar laeth y Skarasen. Roedd y Zygonau angen y llaeth, diferiad gwyrdd tew, er mwyn byw. (PRÔS: Sting of the Zygons)

Hanes Golygu

Yn wreiddiol o'r blaned Zygor, cludodd llawer o grwpiau Zygon y Skarasen, fel embryo, i'r Ddaear yn eu llongau gofod. Gwellod y Skarasen yn seiberneteg a defnyddiwyd gan arf a chydran cyfrifriadurol.

Yn y 12fed ganrif, roedd grŵp o Zygoniaid yn defnyddio'r Skarasen yn y Loch Ness. Ymosodwyd unrhyw berson neu eitem sy'n cario trosdderbynnydd, creuwyd gan y Zygonau. Tarddle o'r Anghenfil Loch Ness oedd y Skarasen hwn. (TV: Terror of the Zygons)

Yn 1894, yn Llundain, cyfarfyddodd yr Wythfed Doctor grŵp o Zygon a babanod Skarasen. Wedyn lladd llawer o'r babanod ar ddamwain, helpodd y Doctor yn symud y babanod i blaned anghyfannedd er mwyn adeiladu gwladfa. (PRÔS: The Bodysnatchers)

Yn 1909, daeth grŵp arall o Zygoniaid i'r Ddaear. Daethon nhw â dau Skarasen ond difrodwyd eu meddyliau gan belydriad heulog oherwydd y difrod o Zygor. Mewn cais i atgyweirio unrhyw difrod, bu farw un o'r Skarasen. Gwellwyd yr un arall gan y Degfed Doctor. (PRÔS: Sting of the Zygons)

Yng nghanoll y 20ain ganrif, dechreuodd UNIT ymchwilio y Loch Ness. Oherwydd hynny, defnyddiodd y Zygonau eu Skarasen i ddychryn nhw o rhywle. Canlynodd y Skarasen dyfais ddychwel o'r Bedwerydd Doctor o Loch Ness i Lundain trwy'r Tafwys. Yn ôl y Doctor, dychwelodd y Skarasen i'r Loch Ness, er hynny, roedd ffawd y Skarsen Skarasen ddim yn gwbl glir. (TV: Terror of the Zygons)

Cyfeiriadau arall Golygu

Gwnaeth y Seithfed Doctor cyfeiriad anunion o'r ymddangos Skarasen yn Llundain fel enghraifft o dresbas aliwn fod y bodau dynol wedi anghofio neu wedi ei hanwybyddu. (TV: Remembrance of the Daleks)

Degawdau ar ôl, defnyddiodd Sarah Jane Smith stori'r Loch Ness mewn ffrae gyda Rose Tyler i drechu ein gilydd. Ennillodd Sarah Jane gyda'r stori yr Anghenfil Loch Ness. (TV: School Reunion)

Disgrifiodd y Degfed Doctor y Skarasen fel un o'r Anghenfil Loch Ness i Martha Jones. (COMIG: Agent Provocateur)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.