FANDOM


Smile
Emojibot hands the Doctor and Bill mood indicators
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Bill

Gyda:

Nardole
Gelyn: Y Vardy, Emojibots
Gosodiad: Gliese 581d, dyfodol pell
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Frank Cottrell-Boyce
Cyfarwyddwyd gan Lawrence Gough
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: Nick Lambon
Cyfartaledd gwylio: Anhysbys
Cod Cynnyrch: 10.2
Dyddiad darllediad: 22 Ebrill
Fformat: 1 x 50 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Pilot
Stori canlynol: Thin Ice
Smile oedd yr ail stori'r degfed gyfres o Doctor Who.

Crynodeb Golygu

Mae'r Doctor yn cymryd Bill ar ei thaith cyntaf i'r dyfodol i gyfarfod y gwladychwyr gyntaf o'r Ddaear. Ond pam mae'r Vardy wedi troi pob bod dynol yn esgwrn? Mae'r Doctor yn meddwl mae gan yr Emojibots yr atebion.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Iaith Golygu

 • Mae'r Emojibots yn defyddio emojis i ddeall a siarad â'r gwladychwyr bodol.

Diwylliant Golygu

 • Mae'r Doctor yn meddwl fydd y gwladychwyr yn dysgwyl yr Ardd Eden.
 • Mae'r Vardy yn camgymryd galar fel y gelyn hapusrwydd.
 • Mae'r Doctor yn dweud y stori am "Y Hadog Hudol".
 • Mae Bill eisiau gwybod os oes gen y Doctor "stretchy arms" fel Mister Fantastic.
 • Mae Bill yn dweud Gliese fel Undeb Myfyriwyr cyn y dyfodiad y myfyriwyr.
 • Mae Bill yn cymryd bydd 'na rhwyiaeth fwyd yn y dyfodol achos yr Emojibots yn rhoi iddi un bloc o jeli, ac un bloc i'r Doctor.
 • Mae'r Doctor yn sôn am yr arfer Llychynnig o droi llongau â'u pen ucha'n isa i ddefnyddio nhw fel tai.
 • Gall Bill yn edrych y hanes dynol llawn yn yr archif.
 • Mae'r Doctor a Bill yn cyrraedd ar yr Afon Tafwys rhewedig yn ystod y Ffair Rew 1814.

Lleoliadau Golygu

Rhywogaethau Golygu

Pobl Golygu

Technoleg Golygu

Anatomi a Ffisioleg Golygu

Botaneg Golygu

 • Mae gan yr wladfa rhosmari yn yr ardd, sy'n atgoffa Bill o'i chartref.

Bwydydd a diodydd Golygu

 • Mae'r Doctor yn crybwyll y fydd gan yr wladfa lwyni olewydden a gwenith.
 • A gweinir y Doctor a Bill sgwariau o jeli algae.
  • Yn ôl Bill, mae hi'n drewi o bysgodyn.
 • Dydy'r Doctor yn hoffi pysgodyn. Ac eithrio yn gymdeithasol.

Gwyddoniaeth Golygu

 • Mae'r Doctor yn egluro fod yr ofod yn grom. Achos hynny, a lleolir y Ddaear yn unrhyw cyfeiriad bod chi eisiau gweld.

Cerddoriaeth Golygu

 • Mae'r Doctor yn defnyddio'r llinell "I'm happy, hope you're happy too" o'r cân David Bowie, Ashes to Ashes.

Y TARDIS Golygu

 • Mae Bill yn gofyn pam mae'r cadeiriau yn y TARDIS yn mor pell o'r consol.
 • Mae Bill yn gofyn os rhaid iddi gwisgo gwregys diogelwch wrth hedfan.
 • Mae Bill yn gofyn os oes olwyn lywio.
 • Mae'r Doctor yn dweud wrthi fod chi angen 'trafod' gyda'r TARDIS.
 • Mae Bill yn meddwl fod y Doctor yn hoffi'r tu allan y TARDIS achos yr arwyd, sy'n dweud "Advice & assistance obtainable immediately".
 • Mae Bill eisiau gwybod y pris o daith yn y TARDIS.
 • Yn ôl y TARDIS, mae gan y TARDIS broadband, ac mae o'n awgrymu fod hi gwylio ffilmau.

Nodiadau'r stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.