Actores yw Sophie Stone (ganwyd 11 Awst 1981) a chwaraeodd Cass yn y storïau teledu Under the Lake a Before the Flood.

Yn debyg i'w chymeriad, mae Stone wedi bod yn fyddar ers genedigaeth, a ni datblygodd yr abl i siarad nes hwyrach yn ei bywyd. Hi oedd y person byddar cyntaf i hyfforddi yn ysgol drama RADA yn Llundain.

Yn ychwanegol, hi oedd yr ail actor byddar i ymddngos yn Doctor Who, ar ôl Tim Barlow yn Destiny of the Daleks.

Dolenni allanol[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.