FANDOM


Spaceport Fear
Spaceport Fear cover
Doctor: Chweched Doctor
Cymdeithion: Mel
Gelyn: Elder Bones, The Wailers
Gosodiad: Tantane Spaceport,
Tantane 6127
Prif griw
Cyhoeddwyd gan: Big Finish Productions
Ysgrifennwyd gan: William Gallagher
Cyfarwyddwyd gan Barnaby Edwards
Miwsig Richard Fox a Lauren Yason
Sain Richard Fox a Lauren Yason
Manylion rhyddhad
Rhif rhyddhad: 170
Dyddiad darllediad: Chwefror 2013
Fformat: 2 CD, 4 rhan
Cod Cynnyrch: 7C/QB
Cronoleg
Storïau sain Doctor Who Big Finish
Stori blaenorol: The Wrong Doctors
Stori canlynol: The Seeds of War
Yr ail stori yn y drioleg 2013 oedd Spaceport Fear, sy'n portreadu'r Chweched Doctor a Mel Bush, ysgrifennwyd gan William Gallagher.

Crynodeb y cyhoeddwr Golygu

"Welcome to Tantane Spaceport — where the tribes of Business and Economy have been at war for all of four hundred years...

Welcome to Tantane Spaceport — where a terrible creature called the Wailer prowls the corridors around the Control Tower, looking to eat the unwary...

Welcome to Tantane Spaceport — where there is one Arrival: a battered blue Police Box containing the time-travelling Doctor and his companion, Mel...

Welcome to Tantane Spaceport — where there are no Departures. Ever."

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cyfeiriadau Golygu

 • Aelod newydd y llwyth Economi ydy Naysmith, sydd wedi arwain gan Elder Bones. Ei phartner (neu "plus one") ydy Pretty Swandon, mab o Beauty Swanson.
 • Mae Mel yn cwyno am y weoedd pryfed cop a'r pryfed cop hefyd. Mae'r Doctor yn dweud wrthi fod e wedi ymweld planed cyfan o bryfed cop.
 • Cadwodd y nain Mel ei theledu mewn cwpwrdd. Roedd y teulu Bush ddim yn gallu gwylio'r briod o Prince Andrew a Sarah Ferguson achos roedd yr allwedd ar goll. Mae'r Doctor yn dweud wrthi fod y dau yn ysgaru yn y diwedd. Meddylodd Mel yr oedd y cwpl cyn gryf â Charles a Diana.
 • Yn ôl y Doctor, dylai Tantane Spaceport un o'r meysydd rocedi y prysuraf yn yr alaeth.
 • Mae Naysmith yn credu fod y Doctor wedi creu ei gôt amryliw yn y tywyllwch.
 • Mae'r Doctor yn dweud wrth Naysmith fod e "in a class of [his] own". Mae Mel yn cytuno.
 • Mae'r consôl maes rocedi yn rhoi lle amlwg i Tantane Music Festival.
 • Cyn y cyrhaeddiad o'r Doctor a Mel, ymwelodd neb y maes rocedi ers yn fras 60 blwyddyn.
 • Mae Naysmith hugain oed, a Elder Bones 500 oed.
 • Yn ôl y calendr Economi, y flwyddyn ydy Blwyddyn Elder Bones 409. Mae hynny yr un â'r flwyddyn y Ddaear 6127.
 • Yn ôl Naysmith, daeth Busnes â'r Wailer i'r maes rocedi ers 19 cenhedlaeth. Mae Elder Bones wedi arwain Economi ers y pryd hwnnw.
 • Elder Bones ydy hefyd y Cyfarwyddwr a CEO o Fusnes, ond y gwir amdani ydy mae ei bobl yn y Paltane, a rhyfelwr mawr yn eu plith oedd o.
 • Mae Mel yn dweud am Heathrow Airport a Zola Budd.
 • Yr wisg unffurff Fusnes ydy siwt streipen fain llwyd gyda bresys a socs goch.
 • Gall y teulu Galpan olrhain eu teulu yn ôl at cyn y diwedd y maes rocedi ond doedd ganddynt syniad os ydyn yn ddisgynnydd i griw neu teithiwyr. Yr enw teulu o Galpan ydy Captain.
 • Mae'r Doctor yn enill 4,000,000 pwynt ar y gêm Tantane Cathedral (highscore newydd). Mae'r Doctor yn dweud fod y gêm yn debyg â Tetris.
 • A derbyn bod Mel yn dod o 1987, doedd hi ddim yn nabod y term Wi-Fi.
 • Mae gan Tantane Spaceport 47,000,000,000 neges ddiddarllen.
 • Cyn y pelediad 409 blwydd y Wailers, roedd yr awyr y blaned yn wyrdd fermiliwn.
 • Mae'r Doctor yn dweud wrth Mel yr oedd ganddo ci robotig.

Nodiadau stori Golygu

 • Er mae'r Doctor yn gwisgo'r côt glas ar y clawr yr ablwm, mae Naysmith yn siarad am ei gôt amryliw.
 • Cafodd y stori sain ei recordio ar 5 ac 6 Medi 2012.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Dolenni allanol Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.