FANDOM


Stiward
Steward
Rhywogaeth: Crespallion
Lle tarddiad: anhysbys
Gwelwyd yn gyntaf: The End of the World
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Simon Day
Rheolwr o Platfformau Un, Tri, Chwech a Phymtheg yn y flwyddyn 5,000,000,000 oedd y Stiward. Y rhywogaeth y stiward oedd Crespallion.

Gwisgodd gŵn lliw copr a rheolodd y platfformau pan wahoddwyd y bobl gyfoethogaf i wylio'r distryw'r Ddaear gan yr haul. Pan ddaeth y Nawfed Doctor a Rose Tyler i Blatfform Un, meddylodd fod nhw'n ddieithriaid (ddim ar y rhestr westai). Defnyddodd y Doctor ei bapur seicig i dwyllo'r stiward, a chaniatodd y stiward eu mynediad.

Defnyddiodd yr intercom i gyflwyno'r gweisteion ar Blatfform Un ac hefyd i wneud cyhoeddiadau. Er enghraifft, i ddweud wrth y gweithiwyr i symud y TARDIS y Doctor. Lladwyd y stiward gan y pryfed cop metelaith, meddwyd gan Lady Cassandra. Haciodd y pryfed cop a di-gychwynodd ei hidlwr haul. Llosgodd y stiward yn ei stafell. (TV: The End of the World)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.