FANDOM


Susan Foreman
SusanWithRadio
Susan Foreman yn y rhaglen cyntaf
Aliasau Susan Campbell
Gwybodaeth Corfforol
Rhywogaeth Arglwydd Amser
Taldra 1.66 (m)
Lliw Llygaid Brown
Lliw Gwallt Brown
Gwybodaeth Cyffredinol
Planed Cartref Gallifrey
Aelodaeth Y Doctor
Ymddangosiad Cyntaf An Unearthly Child
Actor(ion) Carole Ann Forde

Susan Foreman oedd cymydog cyntaf y Doctor, ond hefyd ei hwyres. Ar Y Ddaear arhosodd hi a'i thad-cu mewn ardal sothach lle bu hi yn astudio mewn Coal Hill School. Roedd ganddi ddiddoreb mewn Hanes a Gwyddoniaeth ac yn denu sylw ei hun i ddau o athrawon yr ysgol fel person rhyfedd.

BywgraffiadGolygu

Tra'n treulio'i hamser yn Coal Hill School, mi wnaeth Susan cyfarfod dau o athrawon yr ysgol, sef Barbara Wright ac Ian Chesterton, a oedd wedi cymryd diddordeb ynddi. Un noson, fe ffeindiodd hi'r athrawon yn chwilio amdani mewn 76 Totter's Lane lle yr oedd ei llong ofod wedi'i cuddio. Yn dilyn dadl rhwng ei thad-cu a'r ddau athro, mi roedd hi'n annymunol iawn fod y Doctor am gipio'r ddau a'u gyrru nhw i'r gofod gydan nhw. Fe glanion nhw yn y gorffennol lle gyfarfodon nhw grwp eang o'r Llwyth Gum a oedd yn benderfynol o ddefnyddio'r Doctor fel modd i greu tan. Ar ol cael eu clymu o fewn yr Ogof Penglogau, bu Susan a'i chymdogion yn dianc o'r ogof trwy'r Coedwig Ofn. Yn fuan, buant yn dychwelyd yn ol i'r TARDIS ac yn medru dianc o'r ardal. (DW: An Unearthly Child)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.