FANDOM


The Day of the Doctor
ThreeDoctorsTDOTD
Doctor: Unarddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Degfed Doctor, Doctor Rhyfel, Kate, Osgood
Gelyn: Zygonau, Dalekau
Gosodiad: Llundain, 21ain ganrif

Lloegr, 1562
Gallifrey, Rhyfel Amser

Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Steven Moffat
Cyfarwyddwyd gan Nick Hurran
Cynhyrchwyd gan: Marcus Wilson
Golygydd sgript: Richard Cookson
Cyfartaledd gwylio: 12.8 miliwn (Prydain)

77 miliwn (rhyngwladol)

Cod Cynnyrch: n/a
Dyddiad darllediad: 23 Tachwedd 2013
Fformat: 1 x 75 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Last Day
Stori canlynol: The Time of the Doctor
Yr episod arbennig hanner canmlwyddiant o Doctor Who oedd The Day of the Doctor. Roedd y stori aml-Doctor cyfan cyntaf yn y cyfnod BBC Cymru, a'r stori gyntaf yn 3D. Roedd hefyd y stori cyntaf i'w ddarlledwyd ar yr un pryd o gwmpas y byd.

Roedd yr episod wedi darlun yn rhai 94 gwlad ac yn 1,500 theatr yn rhyngwladol. Dychwelodd David Tennant yn y rôl o'r Degfed Doctor, a'r ymddangosiad o John Hurt fel y Doctor Rhyfel. Dychwelodd Billie Piper hefyd ond yn y rôl o'r Foment. Creuwyd consol TARDIS newydd ar gyfer Hurt, a derbynodd y Doctor Rhyfel adfywiad i'r Nawfed Doctor.

Dychwelodd y Zygonau, y prif elyn y stori, ers y stori 1975, Terror of the Zygons, gyda'r Bedwerydd Doctor. Ar ben hynny, gall y gynulleidfa yn gweld mwy am y diwedd o'r Rhyfel Amser Mawr Olaf.

Crynodeb Golygu

Ymgymerodd y tri Doctor â'u antur fwyaf yn yr episod arbennig hon. Yn y 21ain ganrif, mae rhywbeth ofnadwy yn deffro yn yr Oriel Genedlaethol, Llundain. Ym 1562, mae cynllun llofruddiog ar droed yn Lloegr Elisabethaidd, ac yn yr ofod, mae brwydr hynafol yn dod ei gasgliad dinistriol.

Plot Golygu

I'w hychwanegu

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Planedau Golygu

Technoleg Golygu

Pobl Golygu

Y Doctor Golygu

 • Trafodir yr oed y Doctor gan y tri Doctor gwahanol:
  • Tra gyfwynebiad gyda chwningen, mae'r Degfed Doctor yn dweud wrtho fod yn 904 oed.
  • Mae'r Unarddegfed Doctor yn dweud wrth y Doctor Rhyfel fod yn anghofio ei oed, ond rhoi cynnig ar "deuddeg cant a rhywbeth, dw i'n meddwl, onis dw i'n dweud celwydd." Dydy'r Unarddegfed Doctor ddim yn gwybod os ydy'n dweud celwydd am ei gelwyddau, yn ôl fo.
  • Dywedodd y Doctor Rhyfel fod o'n 400 blwydd yn iau na'r Unarddegfed Doctor. Yn ôl hynny, mae'r Doctor Rhyfel rhyw 800 oed.
 • Dydy'r ymgorfforiadau'r Doctor cyn yr Unarddegfed Doctor ddim yn gallu cofio'r digwyddiad hwn. Dydyn eu llinellau amser ddim yn sync.
  • Sut bynnag, bydd y Degfed Doctor yn cofio'i briodas gyda Brehines Elisabeth. (TV: The End of Time)

Cyfeiriadau i'r byd go iawn Golygu

 • Mae Elisabeth yn disgrifio'r lladd y Zygon fel "I may have the body of a weak and feeble woman, but at the time, so did the Zygon." Cyfeiriad uniongyrchol i'r Speech of the Troops yn Tilbury ydy o. Yna, dywedodd y Brehines go iawn "I know I have the body of a weak, feeble woman; but I have the heart and stomach of a king, and a king of England too..."
 • Mae'r Unarddegfed Doctor yn enwi'r Degfed Doctor "Dick Van Dyke".

Nodiadau Stori Golygu

I'w hychwanegu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.