FANDOM


The Magician's Apprentice
12009687 898888410159315 7773676270233574202 n
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Kate, Missy
Gelyn: Davros, Dalekau

Colony Sarff

Gosodiad: Y Ddaear, Skaro
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Steven Moffat
Cyfarwyddwyd gan Hettie MacDonald
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 4.58 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.1
Dyddiad darllediad: 19 Medi 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Doctor's Meditation
Stori canlynol: The Witch's Familiar
Episôd gyntaf y nawfed gyfres o Doctor Who oedd The Magician's Apprentice, a chynhyrchwyd gan BBC Cymru. Dychwelodd Kate Stewart, yn ogystal â Missy, ymgorfforiad ddiweddaraf y Meistr, bu - yn ôl pob golwg - farw gan y ferswin seiber-trawsffurfiwyd Alistair Gordon Lethbridge-Stewart, ar ddiwedd Death in Heaven.

Crynodeb Golygu

Ble mae'r Doctor? Pan mae'r awyr y Ddaear wedi'i rhewi gan rym arallfydol anhysbys, mae Clara angen ei ffrind. Ond ble mae'r Doctor, a beth mae'r Doctor yn cuddio ohoni?

Gyda dychweliad hen elynion, mae goroesiad yn ymddangos yn amhosib ar gyfer Doctor a Clara.

Plot Golygu

I'w hychwanegu

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Y Byd go iawn Golygu

 • Gall y Doctor chwarae'r gitâr, oherwydd y ffaith yr oedd Peter Capaldi mewn band yn ei ieuenctid.
 • Mae Clara yn dweud wrth y myfyrwyr Coal Hill i ddefnyddio'u ffoniau a mynd i'r Newyddion, gwefan a Thrydar, a defnyddio'r nod clwyd (hashtag) ThePlanesHaveStopped.

Y Doctor Golygu

 • Crewyd y term "dude" gan y Doctor.
 • Mae'r Doctor yn jocio am brynu tanc ar-lein ar gyfer ei bysgodyn - jôc am 'danc psygodyn'. Mae o'n dweud y byddai'n ddoniol iawn mewn rhai canrifoedd.
 • Mae'r Doctor yn torri'r bedwaredd wal gan canu math yr arwyddgan Doctor Who.
 • Yn ystod y gornest fwyell, mae Bors yn defnyddio bwyell go iawn, ond mae'r Doctor yn defnyddio ei gitâr electroneg.
 • Dysgodd y Doctor mathemateg i bobl yr Oesoedd Canol.
 • Mae'r Doctor yn dweud nid cenhinen ydy cleddyf mawr.
 • Rhoddodd y Doctor marbls i Bors, a meddyliodd yr oedd un ohonynt yn tagu fo.
 • Mae'r Doctor, gan feddwl o'r rhan weladwy o Skaro fel ysbyty, yn dweud fod "it's always the way with hospitals".
 • Dydy Davros ddim yn gwybod beth mae'r Dalekau eisiau gwneud gyda'r TARDIS, Missy a Clara. Mae o'n dweud wrth y Doctor fod o'n gwybod yn dda "what children are like".
 • Mae Davros yn cydsynio â'r wyneb newydd y Doctor achos mae'n debyg i'w un ef.

Nodiadau Stori Golygu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

"If someone who knew the future pointed out a child to you and told you that that child would grow up totally evil, to be a ruthless dictator who would destroy millions of lives, could you then kill that child?" (TVGenesis of the Daleks)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.