FANDOM


The Mark of the Rani
Mark-of-the-Rani
Doctor: Chweched Doctor
Cymdeithion: Peri

Gyda:

n/a
Gelyn: Y Meistr, Y Rani
Gosodiad: Killingworth, 1820au
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Pip & Jane Baker
Cyfarwyddwyd gan Sarah Hellings
Cynhyrchwyd gan: John Nathan-Turner
Golygydd sgript: Eric Saward
Cyfartaledd gwylio: (1) 6.3 miliwn

(2) 7.3 miliwn

Cod Cynnyrch: 6X
Dyddiad darllediad: 2 Chwefror - 9 Chwefror 1985
Fformat: 2 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: Vengeance on Varos
Stori canlynol: The Two Doctors
Y drydyedd stori'r Hen Gyfres 22 o Doctor Who. Mi gaeth y stori'n cyflwyno'r Rani, gelynes Arglwydd Amser newydd.

Crynodeb Golygu

Ym 19fed ganrif Lloegr, rhaid y Doctor yn brwydr yn erbyn dau gelyn Arglwydd Amser: y Meistr a'r Rani. Mae'r boblogaeth leol yn troi'n ffyrnig ac anrhagweladwy. Mae'r Doctor y person unig, sy'n gallu stopio y Meistr a'r plan anfad y Rani.

Plot Golygu

Pennod Un Golygu

I'w hychwanegu.

Pennod Dau Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cyfeiriadau Golygu

Bioleg Golygu

 • Roedd 'na embryo Tyranosor yn TARDIS y Rani. Mae'r Doctor yn credu fod hi wedi cymryd o'r Cyfnod Cretasaidd.
 • Mae Peri yn mynd i chwilio am driaglog (triaglog gyffredin neu Valeriana officinalis yn Lladin), llysieuyn i wella'r dioddefwyr y Rani.
 • Mae'r ffrwydron yn metamorff bodau anifeilaidd yn bodau ymwybodol llysieuol.
 • Mewn sgwrs gyda Peri am ecoleg a'r wahaniaeth gyda'r 1800au, mae Peri yn dweud fod, yn ei chyfnod, rhai rhywogaethau o pili pala ac adar yn marw yn agos.
 • Mae'r Doctor yn dweud y fyddai'r Meistr yn troi yn tresi aur (Sae: laburnum), os mi gaeth fo'n lladd gan y ffrwydron, achos coeden gwenwynllyd ydy o.
 • Mae'r Rani yn beio'r bodau dynol am fod yn gigfwytaol.
 • Yn ôl y Rani, bywodd coeden cymaint bedair gwaith yn hir na bodau dynol.
 • Mae gan Peri ofn am y gynddaredd a mae hi'n cynnig fod gan Arglwyddi Amser imiwnedd iddo.
 • Mae'r Rani yn defnyddio parasitiaid prifed genwair ar gyfer rheolaeth feddwl.

Cyfeiriadau Diwylliannol o'r byd go iawn Golygu

Unigolion Golygu

Tardis a theithio mewn amser Golygu

 • Mae'r Doctor yn gallu agor y TARDIS y Rani gyda'r allwedd y TARDIS.
 • Mae'r Rani wedi cysylltu'i TARDIS â phell-rheolaeth Stattenheim. Mi gaeth hi meddwl ei bod yn athrylith o'i achos hi.
 • Oherwydd sbilsen amser, mae'r un o'r embryonau Tyranosor yn tyfu tu fewn y TARDIS y Rani.
 • Mae'r Doctor yn difrodi y system hwylio a'r rheolydd cyflymder TARDIS y Rani. Mae o'n cyfrif y fydd yn taflu tu hwnt y Llwybr Llaethog, efallai i'r terfynau'r bydysawd.

Arfau Golygu

 • Mae'r Rani yn defnyddio nwy mwstard fel adwaith amddiffynnol yn erbyn rhywun, sydd eisiau mynd i mewn ei TARDIS. Gwisgodd y Chweched Doctor a Peri Brown mygydau nwy i osgoi ei effeithiau.
 • Gall y Dilëydd Cywasgiad Meinwe'r Meistr gwneud i rhywun diflannu oddi ar wybneb y ddaear.
 • Gall y dyfais y Meistr yn datgloi drysiau o bren gan llosgi'r glicied bren.

Nodiadau stori Golygu

 • Y teitl gweithio'r stori oedd Too Clever by Far ac Enter the Rani.
 • Mae'r credydau yn cynnwys: "The BBC wish to acknowledge the cooperation of the Ironbridge Gorge Museum."
 • Honna oedd y stori olaf y gyfres wreiddiol Doctor Who, i'w cyfarwyddo gan wraig. Yr adeg nesaf oedd TV: Blink, cyfarwyddwyd gan Hettie MacDonald, yn 2007.
 • A ddarlledwyd The Mark of the Rani yn bedair rhan o 25 munud yn America, Awstralia a Seland Newydd.

Crysondeb Golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.