FANDOM


The Three Doctors
ThreeDoctors
Doctor: Trydydd Doctor
Cymdeithion: Jo Grant, y Brig, Benton

Gyda:

Doctor Cyntaf

Ail Doctor

Gelyn: Omega
Gosodiad: Y Ddaear, Gallifrey a'r bydysawd gwrthfaterol
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Bob Baker

Dave Martin

Cyfarwyddwyd gan Lennie Mayne
Cynhyrchwyd gan: Barry Letts
Golygydd sgript: Terrance Dicks
Cyfartaledd gwylio: 9.6 miliwn (1)

10.8 miliwn (2)
8.8 miliwn (3)
11.9 miliwn (4)

Cod Cynnyrch: RRR
Dyddiad darllediad: 30 Rhagfyr 1972 -

20 Ionawr 1973

Fformat: 4 x 25 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Time Monster
Stori canlynol: Carnival of Monsters
Stori gyntaf o'r degfed hen gyfres o Doctor Who, y gyfres ben-blwydd, oedd The Three Doctors. Dyma oedd stori gyntaf i ddangos mai cyfarfod rhwng mwy na un ymgorfforiad o'r Doctor yn bosib, ac, hyd yn oed yn fwy nodedig, y stori aml-Doctor cyntaf oedd hi. Chwaraeodd Jon Pertwee, Patrick Troughton a William Hartnell y brif rannau - y tri Doctor cyntaf.

Crynodeb Golygu

Mae amser dan fygythiad! Mae'r Arglwyddi Amser dan warchae gan elyn dirgel ac mae'r Doctor a'i dîm yn gaeth yn y TARDIS. Eu hunig obaith ydy'r trosedd Gyfraith Gyntaf Amser. Rhaid 'r Doctor helpu ei hunan - yn lythrennol!

Plot Golygu

Pennod Un Golygu

I'w hychwanegu.

Pennod Dau Golygu

I'w hychwanegu.

Pennod Tri Golygu

I'w hychwanegu.

Pennod Pedwar Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cyfeiriadau Golygu

Astronomeg Golygu

Y Doctor Golygu

 • Mae'r Doctor Cyntaf yn enwi ei ymgorfforiadau dyfodol fel "a dandy and a clown".
 • Dydy'r Ail Doctor ddim yn hoffi cynllun newydd y TARDIS. Byddai'r Ail Doctor yn dweud yr un peth am bencadlys newydd UNIT. (TV: The Five Doctors) Yn ogystal a hen, wna'r Bumed Doctor yr un sylw am "desktop theme" y TARDIS y Degfed Doctor. (TV: Time Crash) Bydd yr Unarddegfed Doctor yn dweud yr un peth wrth ffrind am ei dŷ. (TV: Closing Time) Yn ystod y 50fed pen-blwydd, byddai'r Degfed Doctor yn dweud yr un am TARDIS yr Unarddegfed Doctor. (TV: The Day of the Doctor). Hefyd, ddywedai Clara wrth y Deuddeg Doctor am ei TARDIS. (TV: Deep Breath)
 • Mae'r Ail Doctor yn adnabod Benton o'r antur gyda'r Cybermen, ond mae o'n tybio Benton i fod yn gorporal. (TV: The Invasion)
 • Mae'r Ail Doctor yn trysori ac yn hoffi canu ei bibgorn. Dydy o ddim yn hoffi gwylio teledu.
 • Dydy'r Ail na'r Trydydd Doctoriaid yn adnabod y gân "I Am the Walrus" gan The Beatles, canwyd gan Jo Grant.
 • Mae'r Brig yn meddwl mai prawf y Doctor ydy'r rheswm am yr ymddangos yr Ail Doctor. Credodd ef fod y Trydydd Doctor wedi adfywio.
 • Mae'r Arglwyddi Amser yn cyfeirio at y Doctor Cyntaf fel y "cynharach". Mae'r sgwrs rhwng yr Arglwyddi Amser yn egluro fod y Doctor Cyntaf yw ymgorfforiad cynharach y Doctor.

Cyfeiriadau diwylliannol o'r byd go iawn Golygu

Bwydydd a Diodydd Golygu

 • Mae'r Ail Doctor yn cynnig Jelly Baby i'r Brigadier. Blynyddoedd ddiweddarach, byddai'r Bedwerydd Doctor yn cario Jelly Babies yn aml.

Rhywogaethau Golygu

 • Mae'r Brigadier yn cyfeirio at anturiau gyda'r Ail Doctor, gan gynnwys y Yeti a'r Cybermen.
 • Ceir creaduriaid sy'n ymosod ar UNIT eu henwi fel "Gell guards".

Theori amserol Golygu

 • Mae'r Doctor Cyntaf wedi'i dal mewn 'time eddy'.
 • Mae'r Gyfraith Gyntaf Amser yn gwahardd cyfarfodydd rhwng mwy nag un ymgorfforiad o'r un Arlgwydd Amser.

Theorïau a Chysyniadau Golygu

Arglwyddi Amser Golygu

 • Mae'n bosib i gynnal "cynhadledd delepathig" rhwng Arglwyddi Amser i gyfnewid syniadau a chofion.
 • Roedd y Doctor yn edmygu Omega pan oedd yn ŵr ifanc.

United Nations Intelligence Taskforce Golygu

 • Yn ôl y Brigadier, mae'r bencadlys UNIT yn "sefydliad tra chyfrinachol".

Nodiadau stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.