FANDOM


The Visitation
Visitation
Doctor: Pumed Doctor
Cymdeithion: Adric, Nyssa, Tegan

Gyda:

Richard Mace
Gelyn: Terileptils, Androidau Terileptil
Gosodiad: Llundain, Awst - Medi 1666
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Eric Saward
Cyfarwyddwyd gan Peter Moffatt
Cynhyrchwyd gan: John Nathan-Turner
Golygydd sgript: Antony Root
Cyfartaledd gwylio: 9.1 miliwn (1)

9.3 miliwn (2)
9.9 miliwn (3)
10.1 miliwn (4)

Cod Cynnyrch: 5X
Dyddiad darllediad: 15 - 23 Chwefror 1982
Fformat: 4 x 25 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: Kinda
Stori canlynol: Black Orchid
The Visitation oedd y pedweredd stori o'r un deg nawfed gyfres o Doctor Who. Portreadwyd yr esboniad Doctor Who o'r dechreuad y Tân Mawr Llundain. Cynhwysodd hefyd yr ymddangosodiad olaf y sgriwdreifar sonig yn ystod y cyfnod cynhyrchiad o John Nathan-Turner. Ar y teledu, byddai'r sgriwdreifar yn dychwelyd nesaf yn y ffilm teledu 1996, ac yn hwyrach yn ystod y gyfres newydd, adfywiwyd gan BBC Cymru yn 2005.

Yn y cefn, roedd hynny yn bwysig am fod y cyfraniad cyntaf Eric Saward i'r sioe. Roedd hefyd yn sylweddol am ei gyfartaledd gwylio uchel. Ac eithrio Dimensions in Time, roedd yr episôd olaf un o bump cynhyrchwyd gan JNT i gael cyfartaledd o deg miliwn neu mwy.

Crynodeb Golygu

Mae'r Pumed Doctor yn ceisio cymryd Tegan yn ôl i Maes Awyr Heathrow ond mae'r TARDIS yn cyrraedd yn y 17fed ganrif yn lle'r 20ain. Mae'r teithwyr amser yn ffeindio fod capsiwl gofod wedi cwymplanio'n agos a mae'r preswylwyr aliwn y capsiwl, tri ffoadur carchar Terileptil eisiau dileu bob bywyd ar y Ddaear.

Gyda'r help o Thesbiad lleol, Richard Mace, mae'r Doctor a'r tîm yn datrys plot arswydus a drygionus.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Mae Tegan yn cymryd fod y Terileptil eisiau'r TARDIS, yn debyg i Mynach, achos mae o eisiau "reidio tu fewn".
  • Mae Tegan yn siarad wrth Nyssa am ei meddiant diweddar gan y Mara ar Deva Loka.
  • Mae Ralph yn dod diod o poset â'r Yswain.

Rhywogaeth Golygu

  • Terileptils ydy creaduriaid hanner-ymlusgiadol deallus iawn gyda gwerthfawrogiad cryfach o estheteg a milwriaeth.
  • Mae Terileptils wedi dianc o'r cloddfeydd Tinclavic ar Raaga. Yna, mi gaethon eu dedfrydu i carchar am oes.
  • Ni all Terileptils yn byw yn hir heb anadlu nwy soliton; mae'r sylwedd yn anweddol pan gymysgu gyda ocsigen (mae'n drewi fel sylffwr).

Llundain Golygu

I'w hychwanegu.

TARDIS Golygu

I'w hychwanegu.

Technoleg Golygu

I'w hychwanegu.

Nodiadau'r stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

I'w hychwanegu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.