FANDOM


The Witch's Familiar
Davros opens eyes
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

n/a
Gelyn: Missy, Davros, Dalekau, Colony Sarff
Gosodiad: Skaro
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Steven Moffat
Cyfarwyddwyd gan Hettie MacDonald
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 3.71 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.2
Dyddiad darllediad: 26 Medi 2015
Fformat: 1 x 48 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Magician's Apprentice
Stori canlynol: Under the Lake
Yr ail episod o'r nawfed gyfres o Doctor Who, cynhyrchwyd gan BBC Cymru, oedd The Witch's Familiar. Ceisiodd yr episod hon egluro sut oedd Missy yn dianc ei farwolaethau gan y Cybermen a Dalekau, ac hefyd y rheswm gwir dros y ddihangfa'r Doctor o Gallifrey. Eglurodd hefyd y dychweliad Skaro wedyn y Rhyfel Amser Mawr Olaf.

Roedd y stori hon yn nodedig achos ei hymchwiliad o nifer traethiad newydd o Davros. Am y tro cyntaf, gwelir doedd gan Davros goesau dan ei ganol. Maen ei asgwrn cefn a'i fraich anabl yn cynnwys technoleg Dalek. Mae Davros hefyd wedi'i gysylltu'i hun â'r prif gyfrifriadur. Yn yr episod yma, diffododd ei lygad glas Dalek ac agorodd ei lygaid gwir am y tro cyntaf yn y gyfres deledu.

Crynodeb Golygu

Mae'r Doctor wedi'i dal mewn dinas Dalek ar Skaro heb ei sonig, heb ei TARDIS a'n holloll ar ei ben ei hun. Ac mae Davros yn gofyn am y help y Doctor ar ei ddiwrnod olaf.

All y Doctor yn peidio'i temtasiwn mawraf, a fydd yn ddangos trugaredd i'i elyn mawraf?

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cyfeiriadau Golygu

  • Mae'r Dalekau methu dweud rhywbeth fydd yn gwrth-ddweud y paramedrau'i fodolaeth.
  • Yn fwriadol genynnol, nid all Dalekau yn marw hyd yn oes os ydyn yn dirywio.
  • Mae Dalekau yn defnyddio'r gair "exterminate" i ail-lenwi ei arfau, fel method o sianelu'i emosiynau cas.
  • Pan plagiodd Missy y Dalek, mae hi'n defnyddio acen Tecsan.
  • Mae Missy yn honni fod ganddi ferch.
  • Mae Missy yn meddu tlws gwneuthuredig o aloi seren dywyll, sydd gallu tyllu casin Dalek. Rhodd y Doctor y tlws iddi pan oeddent ar Gallifrey.

Nodiadau stori Golygu

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.