FANDOM


The Woman Who Lived
Leandro
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Lady Me

Gyda:

Clara
Gelyn: Leandro
Gosodiad: Llundain, Lloegr, 1651
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Catherine Tregenna
Cyfarwyddwyd gan Ed Bazalgette
Cynhyrchwyd gan: Derek Ritchie
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 4.34 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.6
Dyddiad darllediad: 24 Hydref 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Girl Who Died
Stori canlynol: The Zygon Invasion
Y chweched episod o'r nawfed gyfres o Doctor Who oedd The Woman Who Lived, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. Darluniodd y dychweliad o Ashildr, dan y enw o "Me", wedyn ei chyflwyniad yn yr episod blaenorol, The Girl Who Died. Archwiliodd yr episod hon yr ochrau dduaf o anfarwoldeb.

Tebyg i'r antur y Bedwerydd Doctor, The Deadly Assassin, does dim cydymaith swyddogol yn ystod y stori gyda'r Deuddegfed Doctor. Sut bynnag, annhebyg i'r The Deadly Assassin, mae'r cydymaith, Clara, ar adeg o'i theithiau.

Roedd gan y stori hon, tebyn i'r The Unquiet Dead, aliwns gyda bwriadau gelyniaethus sy'n celwydda wrth y Doctor a'i gynghreiriaid am eisiau noddfa heddychlon.

Roedd y stori hon hefyd y stori gyntaf, ers The Poison Sky yn 2008, i'w ysgrifennu gan ddynes.

Crynodeb Golygu

I'w hychwanegu.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Mae'r Doctor yn cofio teithio gyda Jack Harkness, ac awgrymu y fydd "Lady Me" yn cyfarfod fo yn y dyfodol.
  • Defnyddir yr ymadrodd "Stand and Deliver" gan y lleidr pen ffordd yn yr episod hon. Ymadrodd defnyddwyd yn y byd go iawn oedd o.
  • Mae'r Doctor yn cymharu Lady Me i Zorro, cymeriad crëwyd gan ysgrifennydd go iawn Johnston McCully.
  • Mae'r Doctor yn cymharu Leandro i "Lenny the Lion", cymeriad crëwyd gan ysgrifennwyd go iawn Terry Hall.
  • Mae'r Doctor eisiau gwybod os mae Scotland Yard wedi'i greu eto. Yn y byd go iawn, crëwyd ym 1829.

Nodiadau Stori Golygu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.