FANDOM


The Zygon Invasion
Zygon-invasion
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara / Bonnie

Gyda:

Osgood, Kate Stewart, Jac
Gelyn: Y Zygonau
Gosodiad: Llundain, Lloegr, Truth or Consequences, Mecsico Newydd a Turmezistan, 21fed ganrif
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Peter Harness
Cyfarwyddwyd gan Daniel Nettheim
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 3.87 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.7
Dyddiad darllediad: 31 Hydref 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Woman Who Lived
Stori canlynol: The Zygon Inversion
Y seithfed episod y nawfed gyfres o Doctor Who oedd The Zygon Invasion, cynhyrchwyd gan BBC Cymru.

Crynodeb Golygu

Mae hil o aliwns newidwyr ffurff, y Zygonau, wedi bod yn byw ar y Ddaear yn gyfrinachol... hyd yma.

Rhaid y Doctor, Clara a UNIT yn gwasgaru o gwmpas y byd i achub Osgood rhag grŵp bach o Zygonau gwrthryfelgar. All y Doctor a'r criw yn achub y byd cyfan... neu ydy popeth yn rhy hwyr?

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Y Doctor Golygu

Clara Golygu

Osgood Golygu

  • Mae poster yn y swyddfa Osgodd yn dweud fod y Tŷ Gwyn wedi penodi rhywun yn llysgennad aliwn.
  • Rhodd y Doctor y Blwch Osgood i'r ddwy Osgoods, i'w defnyddio yn y Senario Hunllef ac os oedd Ymgyrch Dwbl.
  • Mae ganddi'r rhif ffôn y TARDIS. Mae hi'n defnyddio'r gofnod fel y ffoto cyffwrdd.

Zygons Golygu

Nodiadau stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.