FANDOM


Thin Ice
The Doctor and Bill are captured (Thin Ice)
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Bill

Gyda:

Nardole
Gelyn: Sutcliffe
Gosodiad: Llundain rhaglywiaethol, 4 - 5 Chwefror 1814, Ffair Rew yr Afon Tafwys
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Sarah Dollard
Cyfarwyddwyd gan Bill Anderson
Cynhyrchwyd gan: Nikki Wilson
Golygydd sgript: Nick Lambon
Cyfartaledd gwylio: 5.61 miliwn
Cod Cynnyrch: 267
Dyddiad darllediad: 29 Ebrill 2017
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: Smile
Stori canlynol: Knock Knock
Thin Ice oedd y trydedd episôd y degfed gyfres Doctor Who, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. Mae'r digwyddiadau'r stori hon yn canlyn ar unwaith wedyn Smile, gyda'r glaniad y TARDIS yn Llundain munudau wedyn y Doctor a Bill yn gadael y blaned Gliese 581d.

Mae Bill yn ailadrodd y pryderon yr oedd gan Martha Jones yn The Shakespeare Code air am air; y ffaith eu bod mewn cyfnod gyda chaethwasiaeth yr Americanwyr Affricanaidd. Annhebyg i Martha, mae Bill yn derbyn cam-drin hiliol gan Lord Sutcliffe. Meddylodd Bill hefyd a gweithiodd teithio mewn amser fel y ffilm The Butterfly Effect.

Yn rhyfedd, ni gyfarfodd y Doctor ddim ei ymgorfforiad blaenorol, pwy oedd ar dêt gyda'i wraig, River Song i weld Stevie Wonder yn y Ffair Rew olaf ar ei phen-blwydd.

Honna ydy'r episôd gyntaf er New Earth (2006) i gael hanner rheg cyn newidiad cyflym y lwyfan.

Unwaith eto, mae 'na sgwrs rhwng y Doctor a'r cydymaith am y dihidrwydd y Doctor tuag at farwolaeth. Mae'r Doctor yn egluro ei fod yn angen bod yn dawel i rwystro mwy farwolaethau. Dydy'r Doctor yn caniatáu hiliaeth, a mae o'n dyrnu Sutcliffe pan wnaeth Sutcliffe sylw hilyddol tua Bill.

Yn debyg i Cold Blood a Kill the Moon, mae'r Doctor yn gorfodi'r cydymaith i ddod i benderfyniad, sydd gallu newid yn eithafol y dyfodol y Ddaear.

Crynodeb Golygu

Yn ceisio dychwelyd i'r prifysgol cyn Nardole yn sylwi ei ddifliniad, mae'r Doctor yn glanio ei hun a Bill yn y gorffennol: y ffair rew olaf ym 1814. Ond mae'r Doctor yn defnyddio'r cyfle i gael hwyl.

Ond mae 'na rhywbeth anfad, sy'n llechian o dan yr Afon Tafwys...

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Diwylliant Golygu

Bioleg Golygu

Technoleg Golygu

 • Mae Spider yn dwyn y sgriwdreifar sonig y Doctor.
 • A cyplysir taniadur â weiar i gasgenni o ffrwydron.
 • Mae'r sgriwdreifar sonig yn gweithio dan-ddŵr.
 • Mae'r Doctor a Bill yn gwisgo siwtiau blymio.

Gwyddoniaeth Golygu

Arian Golygu

 • Mae'r ffair rew yn costio chwe cheiniog i fynd i mewn.

Bwydydd a diodydd Golygu

Rhywogaethau Golygu

 • Mae sarff enfawr wedi'i cadwyno dan yr Afon Tafwys. Diweddodd y ffair rew pan ddiancodd y creadur, yn torri'r rhew.
 • Roedd pysgod denu yn nofio yn y Tafwys, yn denu pobl gyda'u bylbiau golau gwyrdd i maglu nhw dan-ddŵr i borthi'r creadur.
 • Mae'r Doctor yn sôn am bryfed tân (firefly) a magïod (glowworm).
 • Defnyddiwyd yr ysgarthiad y sarff gan y pobl Sutcliffe fel tanwydd.

Pobl Golygu

 • Mae'r Doctor yn jocio gyda Bill am dyn dychmygol, "Pete", sydd wedi camu ar glöyn byw (pili-pala). Achos hynny, roedd Pete wedi dileu o hanes.
 • Mae 'Watermen' yn cadw popeth yn gywir.
 • Mae Bill yn dweud ei bod yn bencampwraig sgitls dwy blwydd yn olynol.
 • Mae Sutcliffe yn hilyddol a rhywiaethol.
 • Mae Sutcliffe wedi hurio treillwyr.
 • Mae gan y gweithdy prif-dreilliwr.
 • Mae gan Sutcliffe gwas.
 • Mae Sutcliffe yn croesawu'r Doctor gyda'r teitl "Doctor Disco, from the Fairford Club".
 • Mae'r Doctor yn rhoi enwi i'r sarff: "tiny", "the loch-less monster" a "the naughty little mermaid".

Lleoliadau Golygu

Nodiadau'r stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.