FANDOM


Tim Lunn
Tim Lunn closer
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Under the Lake
Ymddangosiadau: (TV: Before the Flood)
Actor: Zaqi Ismail
Cyfieithydd iaith arwyddion ar gyfer Cass oedd Tim Lunn. Gweithiodd ar long y Drum, gorsaf gloddio danddŵr yn yr Albaen, 2119.

Pan laddwyd ei brif swyddog Jonathan Moran a thransffurfwyd yn ysbryd gan Albar Prentis, cymerodd Richard Pritchard dan ei ofal, yn erbyn y statws Cass. Serch hynny, cymerodd hi'r criw i'r cawell Faraday, ble fydden nhw'n ddiogel yn erbyn yr ysbrydion. Pan gyrrhaeddodd y Deuddegfed Doctor, creuodd plan i trapio'r ysbrydion yr oedd yn cynnwys defnyddio Lunn i arwain yr ysbrydion tu mewn y cawell Faraday. Paratodd yr ysbrydion i farw Lunn, ond yn y diwedd, gollyngon eu arfau.

Pan benderfynnodd y Doctor teithio yn ôl mewn amser cyn y llif i ddatrys y dirgelwch yr ysbrydion, daeth Lunn, Cass a Clara Oswald wedi'u dal. Aethon nhw'n i'r ystafell cinio, lle gaethon nhw cip ar ffurf ysbryd y Doctor. (TV: Under the Lake) Yn hwyrach, byddai'r criw yn holi yr oedd y ysbryd hologram, creuwyd gan y sbectol haul sonig y Doctor. (TV: Before the Flood)

Wedyn rhyddwyd yr ysbrydion eraill o'r cawell Faraday gan y Doctor ysbrydol, enciliodd y tri ohonynt i'r cawell. Sut bynnag, wedi cymerodd yr ysbryd o O'Donnell y ffôn Clara, anfonwyd Lunn gan Clara allan i chwilio amdano. Trapwyd fo gan yr ysbrydion ond, yn hwyrach, roedd o'n rhydd i symud eto.

Wedyn y diwedd y bygythiad, roedd Lunn, Cass a Bennett yr goroeswyr unig o'r personél yr orsaf. Pan oedd Bennet yn edifar am byth ddweud i O'Donnell am ei gariad, dywedodd fo i Lunn i gyfieithu ei gariad ei hunan i Cass. Roedd Cass yn syfrdan gyda'r gyffes Lunn a cusanodd fo'n angerddol. (TV: Before the Flood)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.