FANDOM


Uwchnofa

Mae pob seren yn dod yn uwchnofâu. (TV: The Pandorica Opens)

Taniad o seren oedd Uwchnofa, sy'n creu maint enfawr o egni.

Defnyddiodd Omega ei driniwr serol pell (y Law Omega) i greu uwchnofa gyda'r seren Qqaba. Mae'r engi o'r uwchnofa hon yn pweru'r arbrofion teithio amserol yr Arglwyddi Amser. (TV: The Three Doctors, Remembrance of the Daleks, COMIG: Star Death)

Rhaglennodd y Seithfed Doctor y Law Omega, gan ganiatáu'r Dalekau Ymerodrol i'i gael, a defnyddiodd y Doctor y Law i greu uwchnofa gyda'r seren Skaro, a felly anweddu'r blaned Skaro hefyd. (TV: Remembrance of the Daleks) Camgymerydodd y Doctor ac anweddodd y Law seren arall a'r blaned Antalin. (PRÔS: War of the Daleks)

Roedd yr Erfyn Tranc yn gallu creu uwchnofâu hefyd. (TV: Colony in Space)

Ymwelodd y Trydydd Doctor planed heb enw, sy'n mynd i'w dinistrio gan uwchnofa. (COMIG: The Labyrinth)

Cuddiodd y Spidronau eu cyfundrefn heulol gartref gyda'r twyll o uwchnofa. (COMIG: Nova)

Dinistriwyd y blaned Proamon mewn uwchnofa. (TV: Dragonfire)

Ail-leolodd yr hil dynol i'r Nifwl y Cranc wedyn daeth Sol yn uwchnofa. (COMIG: The Keep)

Dododd y Bedwerydd Doctor y cyfesurynnau am y cyster Canthares. Yna, planodd y Doctor taflu Eustace mewn uwchnofa. (TV: Image of the Fendahl)

Trechodd yr Wythfed Doctor y Dalekau a'r Threshold gan greu uwchnofa o'r seren Crivello. (COMIG: Fire and Brimstone)

Yn ôl Sarah Jane Smith, aeth y Doctor â hi i uwchnofâu. (TV: School Reunion)

Defnyddiodd y Degfed Doctor pŵer enfawr o uwchnofa i anfon neges i Rose Tyler mewn bydysawd cyflin. (TV: Doomsday)

Yn ôl yr Unarddegfed Doctor, taflodd y Llawlyfr TARDIS mewn uwchnofa achos anghytunodd fo â'r cyfarwyddiadau. (TV: Amy's Choice) Mewn digwyddiad arall, dywedodd fod wedi rhwystro dwy uwchnofa. (HOMEVID: Good Night)

Achosodd y taniad y TARDIS y Doctor yr uwchnofâu o bob haul yn y bydysawd yn mhob pwynt yn y hanes. Roedd y Ddaear yr unig planed yn y bydysawd hyd gwnaeth y Doctor aildaniad (neu rebŵt). (TV: The Pandorica Opens)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.