FANDOM


World Enough and Time
WorldEnoughAndTime
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Bill, Nardole

Gyda:

Missy, Cybermen
Gelyn: Y Meistr
Gosodiad: Llong wladfa Mondasiaidd: Llawr 0000 a Llawr 1056
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Steven Moffat
Cyfarwyddwyd gan Rachel Talalay
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript:  ?
Cyfartaledd gwylio: 5.01 miliwn
Cod Cynnyrch: 275a
Dyddiad darllediad: 24 Mehefin 2017
Fformat: 1 x 50 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Eaters of Light
Stori canlynol: The Doctor Falls
World Enough and Time oedd yr unarddegfed episôd o'r degfed gyfres Doctor Who, cynhyrchwyd gan BBC Cymru.

Parhaodd yr episôd hon y stori arc gyda'r gromgell. Yn nodedig, mae'r Doctor yn cymryd Missy ar ei antur cyntaf, yn ymddiried gyda'i ddau cymdeithion fel ymgais i brofi a ddaeth yn dda. Porteadodd yr episôd y transnewid Bill Potts i Cyberman, ac hefyd y dechreuad yr adfywiad y Deuddegfed Doctor.

Roedd hefyd yn nodedig achos y dychwelyd John Simm fel y Meistr, saith blwydd wedyn ei ymddangosiad blaenorol yn The End of Time. Darluniodd yr episôd y Meistr (John Simm) yn actio ochr yn ochr gyda Missy (Michelle Gomez), yn marcio'r ymddangosodiad cyntaf o Meistri lluosog ar y sgrîn.

Portreadodd hefyd y dychwelyd o'r Cybermen yn ei ffurff gwreiddiol ers eu ymddangosodiad cyntaf ym 1966, ac eu ymddangosodiad fformal cyntaf er Death in Heaven. Disgrifiodd yr episôd hon pedwerydd hanes eiledol am y tarddiad y Cybermen Mondasiaidd. Mae hanesau eraill yn cynnwys y storïau gomig The World Shapers, The Cybermen a'r stori sain Spare Parts.

Crynodeb Golygu

Mae'r Doctor yn anfon Missy i ateb arwydd cyfyngder fel profiad o'i chymwynasgarwch newydd. Ond rhaid y Doctor cymryd y llyw pan mae pethau'n mynd i'r ddrâg. Gyda Bill mewn cylchfa amser wahanol, rhaid y Doctor yn lleoli hi cyn mae'r cleifion yn ffeindio hi'n gyntaf.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Lleoliadau Golygu

Cybermen Golygu

 • Cybermen hanner-transnewid ydy'r Cleifion.
 • Yr helm y Cybermen ydy'r atalydd teimladol y Cybermen Mondasiaidd.
 • Mae'r Cleifion yn defnyddio cyfrifriaduron i helpu nhw i siarad.
 • Cybermen ydy rhan o net niwral.

Gwyddoniaeth Golygu

 • Mae'r long yn troi o chwith yn erbyn y tyniad disgyrchiant o dwll du.
 • Oherwydd time dilation, mae'r amser yn rhedeg yn arafach lle mae'r grym disgyrchiant yn gryfach.
  • Mae'r Doctor yn enwi fo "Superman-gravity".

Bioleg Golygu

 • Yn ôl y Doctor, mae'r calon y "most important [human] organ]".
 • Mae'r Doctor yn cwyno am y ffaith fod gan bodau dynol un calon yn unig.
 • Yn ôl y Doctor, mae ganddo freichiau wedi'u cuddio.

Technoleg Golygu

 • Mae gan Missy ymbarél sonig.
 • Gall y scriwdreifar wedi'i ddefnyddio fel pen ysgrifennu.
 • Mae gan y long lifftiau inertia.
 • Mae'r long yn 400 milltir yn hir a chant milltir yn lydan.
 • Mae gan y long camerâu CCTV.
 • Mae Missy, Nardole a Bill yn gwisgo earpieces i siarad â'r Doctor tu fewn y TARDIS.
 • Mae Razor yn meddwl fod y calon Cyber yn bod yn debyg i beiriant gwerthu.
 • Mae'r Llawfeddyg yn defnyddio peiriant enwyd Medi-Ject 08 i law-drin ar y cleifion.

TARDIS Golygu

 • Gall y sgrînau y TARDIS wedi'u datgymalu a defnyddio mewn lleoliad gwahanol tu fewn y TARDIS.

Rhywogaeth Golygu

Pobl Golygu

 • Mae'r Deuddegfed Doctor wedi cychwyn ei adfywiad.
 • Yn ystod ei ymgorfforiad cyntaf, roedd gan y Doctor "crush" ar y Meistr, tra ei astudiaethau yn yr Academi.
 • Mae Missy yn defnyddio enwau eraill ar gyfer ei chymdeition: "assistants", "pets", "snacks" a "disposables".
 • Roedd Nardole unwaith yn las.
 • Mae Missy yn meddwl fod "ofn" yn spancio.
 • Jorj ydy'r gofalwr y long wladfa.

Llysenwau ac aliasau Golygu

 • Mae Missy yn defnyddio yr alias "Doctor Who" ac yn rhoi'r llysenwau "Thing One" a "The Other One" i Bill a Nardole.
  • Mae Missy yn honni fod yr enw gwir y Doctor yn "Doctor Who".
 • Mae Missy yn rhoi'r enw "exposition" i Bill, a "comic relief" i Nardole.
 • Mae Missy yn enwi Jorj ei staliwn, a'n hwyrach "Smurf".

Triniaeth Golygu

 • Mae Missy yn 'dabio'.
 • Yn ôl y Doctor, dydy'r Arglwyddi Amser ddim yn ffeindio rhyw a rolau rhyw yn bwysig.
 • Mae Nardole yn cymryd selfie gyda'r Doctor.
 • Mae'r creadigaeth y Cybermen yn enwyd "Operation Exodus".

Bwydydd a diodydd Golygu

 • Mae'r Doctor yn bwyta paced o greision gyda'r enw "Bamon crisps".
 • Mae Missy yn ceisio fflyrtio fel bodau dynol wrth defnyddio'r brawddeg "if I'm in the shower, just bring me beans on toast" i Jorj.
 • Mae Bill yn coginio sglodion.
 • Mae 'na puprau a bresych yn y cegin y Prifysgol.
 • Mae'r Doctor yn Bill yn bwyta sglodion.
 • Mae Bill yn bwyta brechdan bacwn. Mae'r Doctor yn dweud wrthi i "go and tell a pig about [her] moral high ground".
 • Mae Nardole yn bwyta Jaffa Cake.
 • Mae Razor yn paratoi te ar gyfer Bill.
 • Mae Razor yn defnyddio tin o ffa i egluro'r long wladfa.
 • Mae Razor yn coginio bacwn.
 • Mae Missy yn awgrymu a ddylai'n creu cawl gyda'r organau fewnol o Razor.

Cerddoriaeth Golygu

 • Mae miwsig opera yn chwarae yn y Theatr Drawsnewidiad.

Nodiadau'r stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

TBC

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.