FANDOM


Y Ddaear
Earth In the Forest of the Night
Enwau eraill Sol III, Terra, Mondas, Tellus, Gaia, Ravolox, Avallion, Antýkhon, Big Ball, Skaro Newydd, Erith, Planed yr Ymenyddiau Pwdin
Math Planed
Lleoliad Cyfundrefn yr Haul
Lleuadau Y Lleuad
Brodorion Silurians, Diafoliaid y Môr, bodau dynol
Gweledig yn gyntaf An Unearthly Child
Y Ddaear, hysbys yn Saesneg fel the Earth (TV: The Christmas Invasion, SAIN: The Beginning), ac hefyd Planet Earth, (TV: World War Three, The Long Game, Bad Wolf) oedd blaned yn y Cyfundrefn y Haul gyda rhywogaethau ddoeth frodorol, bodau dynol, (TV: The End of Time) a'r Silurians. (TV: Doctor Who and the Silurians) Datblygodd rhywogaethau ddeallus eraill ar y Ddaear. Y Ddaear oedd y drydedd blaned o'r Haul, a'r blaned gefell Mondas, enwyd hefyd Sol III gan diwylliannau allfydol. (TV: Voyage of the Damned) Erbyn 2008, cyfeiriodd yr Unarddegfed Doctor (TV: The Eleventh Hour), ac hefyd Capten Hardaker (TV: Voyage of the Damned) fel "planed Lefel 5".

Roedd gan y Doctor "ddiddordeb arbennig" mewn y Ddaear, (TV: The War Games) a mae'n bosib yr oedd y tarddiad peth o'r DNA y Doctor. (TV: Doctor Who) Hyn oedd yn sicr y blaned ble cyfarfodd y fwyaf ei gymdeithion teithio. Roedd y Doctor arbenigwr ynghylch y hanes y Ddaear, a daellodd y pwyntiau sefydlog a'r pwyntiau "yn flycs" yn y llinell amser y blaned. (TV: The Waters of Mars) Yn ôl y Pedwerydd Doctor, roedd "home from home", (SAIN: The Devil's Armada). Sut bynnag, trinodd y Deuddegfed Doctor y Ddaear fel "not [his] home", (TV: Kill the Moon) ond yn hwyrach, cyfaddefodd yr oedd y Ddaear "[his] world too". (TV: In the Forest of the Night)

Tynnodd nifer ymdrech o fewnlifiadau aliwn yn ystod ei hanes hir iawn. Mi gaeth y Ddaear creu gan seren we y Racnoss a darparodd digon o grym disgyrchiant i ffurffio'r blaned gyda materol agos. (TV: The Runaway Bride) Roedd y Ddaear hefyd chwaraewr gwleidyddol gyda golwg gwleidyddiaeth ryngalaethol; ac estynodd yr hil ddynol y gorneli bellaf y bydysawd. (TV: Frontier in Space, The Monster of Peladon, Utopia, The Long Game, Planet of the Ood)

Data astronomeg

Lleoliad

Mi gaeth y Ddaear ei leoli yng gyfesurynnau galaethol 58044 684884 (TV: The Pirate Planet) yn Sector 8023 o'r Trydydd Cwadrant. (TV: Logopolis) Roedd yn 149,600,000 cilomedr o'r Haul. (COMIG: The Hyperion Empire) Roedd y trydedd blaned yn y Cyfundrefn y Haul. (TV: The Deadly Assassin, Last of the Time Lords, Voyage of the Damned) Mi gaeth y blaned unwaith ei ail-leoli i'r Rhaeadr Fedwsa gan y Dalekau, (TV: The Stolen Earth) ac yn ôl i'r Cyfundrefn y Haul gan y TARDIS. (TV: Journey's End) Mi gaeth ei symud dwy flwyddyn oleuni o'r lleoliad hwn gan yr Arglwyddi Amser ac yn ailenwi i Ravolox tua'r flwyddyn 2,000,000 OC. Rhai pwynt wedyn hynny, symudwyd yn ôl i'i leoliad gwreiddiol. (TV: The Mysterious Planet)

Lleuad(au)

Cyn 2049, yn ystod llawer o'r hanes y Ddaear, ŵy o faint planed oedd lloeren y Ddaear. Roedd gan yr ŵy hwn, hysbys fel y Lleuad, effaith ar y llanwau'r blaned ac yn y diwedd, deorodd yn 2049. Ailosododd y creadur y leoren gyda "lleuad newydd" - o'r un maint i'r gwreiddiol - pan ddodwyodd ŵy arall. (TV: Kill the Moon) Ar waethaf y Pedweredd Ymerodraeth Ddynol Fawr a Chyfoethog, roedd gan y Ddaear pedair leuad. (TV: The Long Game)

Daeareg

Roedd y Ddaear llawn meteloedd a mwnau gwerthfawr. (PRÔS: Doctor Who and the Day of the Daleks) Roedd un o'r ychydig ffynhonnell o cwarts yn yr alaeth, (TV: The Pirate Planet) ac oedd hefyd llawn silicon a charbon. (TV: Four to Doomsday)

Nid oedd y blaned hollol yn sfferig. Bwriadodd hynny nid oedd Sianghai a Buenos Aires yr union pethau croes i'w gilydd, ar waethaf bod yn gyferbwyntiau. Rhedegodd y Fendith trwy'r Ddaear rhwng y bwyntiau hon. (TV: The Blood Line)

Atmosffer a disgyrchiant

Cynhwysodd yr atmosffer y Ddaear 80% nitrogen ac 20% ocsigen. (SAINThe Resurrection of Mars) Roedd carbon deuocsid yn hanfodol i'r atmosffer isaf y Ddaear. (TV: The Ice Warriors) Oherwydd gweithgareddau dyn, roedd gan y Ddaear llawer o tocsinau a diocsinau yn ei atmosffer, y fyddai'n maethiad perffaith ar gyfer yr Ymwybod Nestene. (TV: Rose)

Nododd y Doctor Cyntaf yr oedd gan y Ddaear atmosffer a disgyrchiant cyfwerth â Gallifrey. (PRÔSThe Rag & Bone Man's Story)

Nododd y Trydydd Doctor a newidodd yr atmosffer y Ddaear gyda'r ddyfais y cerbyd modur. (TV: Colony in Space) Cafodd cerbydau eu cerbydau carbon deuocsid i mewn i'r atmosffer, yn achosi difwyniad. Yn 2009, mi gaeth cerbydau dynol eu dodi gyda dyfeisiau ATMOS i canslo pob tarthiad. Defnyddiwyd yr dyfeisiau gan y Sontarans i droi'r Ddaear yn blaned clonio. Roedd hynny wedi dadwneud gan y Degfed Doctor a Luke Rattigan, pwy sydd wedi defnyddio trawsnewidydd atmosfferaidd i golchi'r atmosffer. (TV: The Sontaran Stratagem, The Poison Sky)

Daearyddiaeth

Newidodd yr wyneb y Ddaear trwy ei hanes hir, oherwydd ei actifedd seismig cryf. Pan gyrhaeddodd y bywyd cyntaf ar y blaned, er enghraifft, y canol y Cefnfor yr Iwerydd oedd tir diffaith creigiog ac eang. (TV: City of Death) Death y disgrifiad canlynol yn hysbys fel "Daear Clasurol". (TV: The End of the World)

Eiffeithiodd yr gweithrediadau y bodau dynol, yn benodol eu difwyniad, y ddaearyddiaeth y blaned. Er y 26ain ganrif, roedd y cefnforoedd y Ddaear wedi'u difywno, arbelydru, rhoi ar dân, a berw i greu slwtsh trwchus. (PRÔS: Ship of Fools) Er y 52fed ganrif, doedd ddim gaeafau, oherwydd cynhesu byd-eang. (PRÔS: The Frozen) Sut bynnag, yn ystod yr Ail Ymerodraeth Ddynol Fawr a Chyfoethog, roedd y Ddaear yn llawer llai halogedig na'r 20ain ganrif. (TV: The Daleks' Master Plan)

Dros miliynau o flwyddyn, achosodd y symudiad cyfandirol y newidiad mawr yr wyneb y Ddaear. Creuodd nodweddion tebyg i'r Anialwch yr Artig, a'r Agendor Los Angeles. Wedyn y 57fed Segment o Amser a'r digwyddiadau gyda golwg ar y Arch, gosododd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lloerenau ddisgyrchiant i ymatal yr Haul rhag ehangu'r Ddaear gwag. Symudodd yr Ymddiriedolaeth y cyfandiroedd yn ôl i'u lleoliadau gwreiddiol i greu "Daear Clasurol". Distrywyd y blaned yn y diwedd yn y blwyddyn 5.5/Apple/26. (TV: The End of the World)

Rhywogaethau frodorol ddaellus

I'w hychwanegu.

Planhigion ac anifeiliaid

I'w hychwanegu.

Pwysigrwydd hanesol

Hanes cynnar

Cyn bywyd

I'w hychwanegu.

Creadigaeth bywyd

I'w hychwanegu.

Deinosorod, Silurians a Diafoliaid y Môr

I'w hychwanegu.

Oed dynol

Codiad y gwareiddiad dynol

I'w hychwanegu.

20ain a 21ain ganrifoedd

I'w hychwanegu.

Y Ddynoliaeth yn teithio'r sêr

I'w hychwanegu.

Mewnlifiad Dalek y 22ain ganrif

I'w hychwanegu.

Ymerodraethau y Ddaear

I'w hychwanegu.

Digwyddiadau eraill

I'w hychwanegu.

Dinistr y Ddaear

I'w hychwanegu.

Llinellau amserol eiledol

I'w hychwanegu.

Diwylliant

I'w hychwanegu.

Crefydd

I'w hychwanegu.

Gwleidyddiaeth

I'w hychwanegu.

Economi

I'w hychwanegu.

Lle yn y bydysawd

I'w hychwanegu.

Yn y cefn

  • I'w hychwanegu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.