FANDOM


Arglwyddes Amser oedd "Y Wraig". Ymddangosodd dros Wilfred Mott yn ystod nifer o achlysuron cyn a wedyn yr atgyfodiad y Meistr.

Bywgraffiad

Mi gaeth y Wraig ei gweld yn gyntaf mewn eglwys, yn gwisgo dillad confesiynol dynol. Dywedodd wrth Wilfred Mott o'r gorffennol yr eglwys. Roedd wedi bod cwfaint a ymosodwyd gan "demon o'r awyr" yn y 1300au. Mi gaeth y cwfaint ei arbed gan "ffisigwr sanctaidd". Cyfeiriodd hi Wilf â ffenest gwydr lliw gyda llun o TARDIS y Doctor. Awgrymodd y Wraig y fydd y Doctor yn dychwelyd cyn mynd o'r golwg.

Ymddangosodd i Wilf nesaf ar Ddydd Nadolig ar ei deledu yn ystod yr araith y Frenhines. Ar ôl hi, Wilf oedd yr un person sy'n medru gweld hi. Dywedodd wrtho y fydd Wilf angen ymarfogi i arbed y Degfed Doctor. Cyn mynd o'r golwg unwaith eto, rhodd iddo rhybudd i gadw eu sgwrs yn gyfrinach.

Ymddangosodd unwaith eto i Wilf ar y long ofod Vinvocci. Dywedodd Wilf wrthi yr oedd ar goll. Atebodd hi wrtho yr oedd Wilf "wedi ffeindio". Ar ôl y Wraig, hynny oedd y frwydr olaf y Doctor, a fod hynny oedd yr amser i ymarfogi. Gofynnodd Wilf wrthi am ei hunaniaeth. Atebodd hi yr oedd hi ar goll amser maith yn ôl. Aeth hi o'r golwg unwaith eto.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.