FANDOM


אדווין ברייסוול
Edwinbracewell
גזע אנדרואיד
מקום מוצא כדור הארץ
הופעה ראשונה ניצחונם של הדאלקים
הופעות הפנדוריקה נפתחת
פרוזה: ניצחונם של הדאלקים
שחקן עיקרי ביל פטרסון

ד"ר אדווין ברייסוול היה אנדרואיד שנבנה לפי מודל של אדם סקוטי. הוא נוצר בידי הדאלקים לאחר שהם ביצעו קפיצת חירום בזמן והגיעו לשנת 1941. ברייסוול הפך ליועץ מדעי לוינסטון צ'רצ'יל ועבד בחדרי הקבינט. הוא לא היה מודע למקורותיו, וזכר זיכרונות שהושתלו לו על ידי הדאלקים, כמו גם את המצאת מכונת המלחמה "האיירונסייד" עבור בריטניה.

ביוגרפיה עריכה

כאשר צ'רצ'יל זימן את הדוקטור האחד עשר ואיימי פונד לחדרי הקבינט, הוא הציג בפניהם את ברייסוול, שהציג בפניהם בגאווה את "יצירותיו". הדוקטור גרם לדאלק לחשוף את טבעו האמיתי. כאשר ברייסוול ניסה לעצור את הדאלקים, הם חשפו את זהותו האמיתית, אנדרואיד שנבנה על ידם, ופוצצו את ידו כשהם חושפים את הכבלים הפנימיים שלו.

לאחר שהדוקטור הרס את התוכנית המקורית של הדאלקים, הם חשפו שגופו של בריסוול הכיל רצף אבדון כספק כוח, ואיימו להשתמש בו כפצצה שיכולה להרוס את כל כדור הארץ. הדאלקים הפעילו את הפצצה וברחו.

Bracewell

הפצצה נחשפת (ניצחונם של הדאלקים).

הדוקטור ואיימי ניסו לעצור את רצף האבדון מלהתפוצץ והשתמשו בזיכרונותיו של ברייסוול; הזיכרונות נגנבו מאדם אמיתי והכילו כל פרט ורגש מחייו האמיתיים, והדוקטור ואיימי ניסו לגרום לאדווין להיאחז בזיכרונות האלה כדי להישאר אנושי. הזיכרונות על סניף הדואר בו "הוריו" בפייזלי עבדו, עצמי המילה שבאזור, השוחות של מלחמת העולם הראשונה ומותם של הוריו, לא עזרו. רק כאשר איימי הזכירה לו שהוא היה מאוהב בבחורה שלא היה כדאי לו לאהוב - דורבלה - תוכנת האנדרואיד שלו נשברה, והפצצה נוטרלה.

לאחר מכן, אדווין הניח שהדוקטור צריך לכבות מאחר והוא היה עשוי טכנולוגיה דאלקית, ואמר שאין לו "שום עניין" בכדור הארץ. הוא קיבל את הגורל הזה, אך היה מאושר כאשר הבין סוף סוף את הרמז של הדוקטור, שהוא הולך להישאר בחיים. הדוקטור ואיימי עודדו את אדווין ללכת ולחפש חיים אנושיים נורמליים, ואולי אף לחפש את אותו סניף הדואר ואת דורבלה (ניצחונם של הדאלקים).

Churchill Bracewell painting

ברייסוול וצ'רצ'יל דנים בציור של וינסנט ואן גוך (הפנדוריקה נפתחת).

זמן מה לאחר אירועים אלה, בריסוול קיבל לידיו את אחד מהציורים האחרונים של וינסנט ואן גוך. הוא הראה את הציור לוינסטון צ'רצ'יל. הם זיהו את הציור כמסר עבור הדוקטור. צ'רצ'יל ניסה לטלפון לדוקטור כדי להזהיר אותו, אך הגיע בטעות לריבר סונג במאה ה-52, והזהיר אותה במקום (הפנדוריקה נפתחת). הדוקטור תיקן לאחר מכן את ציר הזמן הזה ומנע את התפוצצות הטארדיס, מה שגרם לציור להיעלם מהקיום (המפץ הגדול).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.