FANDOM


אדון החלומות
TOBY JONES DREAMLORD
כינויים עיקריים הדוקטור
הופעה בחירתה של איימי
שחקן עיקרי טובי ג'ונס

אדון החלומות היה התגלמות פסיכוטית של הצד האפל של נפשו של אדון הזמן הידוע בכינוי "הדוקטור", שקיבל חיים עקב פיזור אבקה פסיכית במדחף הזמני של הטארדיס. עקב טבעו כיציר המוח, לאדון החלומות הייתה היכולת לשלוט בחלומות של אחרים כרצונו, ואף אפשר לדוקטור, איימי ורורי לחלוק את אותו חלום. עם זאת, כפי שהדוקטור האחד עשר הגדיר, "לא היה לו שום כוח על העולם האמיתי".

ביוגרפיה עריכה

אדון החלומות "התעורר" בזכות חלקיקי אבקה פסיכית מאחו הנרות של קאראס דון סלאבה שנתקעו במדחף הזמני שבקונסולת הטארדיס של הדוקטור. האבקה התחממה ויצרה מצב חלום משותף עבור הדוקטור האחד עשר ומלוויו, איימי פונד ורורי וויליאמס. אדון החלומות לכד את הדוקטור, איימי ורורי בין שני עולם, אחד שמדמה חיים אידיליים עבור רורי ואיימי ב"לדוורת' עילית" חמש שנים בעתידם האישי, והשני שמתרחש בטארדיס שגוססת ומתקרבת ל"כוכב קר". הוא אמר לשלישייה שאחד מהעולמות היה חלום, והשני אמיתי. בכל עולם, על השלישייה היה להתמודד עם "איום קטלני", ומוות בעולם החלום היה מאפשר להם להתעורר במציאות. למעשה, אדון החלומות יצר את שני העולמות; במשך כל הזמן השלישייה ישנה בטארדיס המוגנת.

אדון החלומות הופיע בפני הדוקטור ומלוויו בשני העולמות, התגרה בדוקטור על בעיותיו וחוסר הביטחון שלו, ולחץ על איימי להחליט בנוגע להעדפותיה ו"חלומותיה" לעתיד - בין חיי הרפתקאות לצד הדוקטור, לחיי שלווה לצד רורי ומשפחתה. נראה שהוא נהנה מההתגרות בדוקטור ומלוויו. הדוקטור זיהה במהרה את אדון החלומות בגלל, כפי שהוא הגדיר זאת, ש"יש רק אדם אחד ביקום ששונא אותו עד כדי כך".

לאחר שכל השלישייה מתה בעולם החלום של לדוורת' עילית, הם ניצלו מ"הכוכב הקר" בעזרת אדון החלומות בתור "פרס" על פתרון החידה שלו, כביכול. הדוקטור הבין אז שאף אחד מהעולמות לא אמיתי, השמיד את הטארדיס והרג כביכול את עצמו ואת איימי ורורי. השלושה התעוררו אז במציאות.

השאלה האם אדון החלומות הובס נשארה פתוחה לפירוש. לאחר שהוא מצא וניקה את האבקה הפסיכית, הדוקטור ראה את פניו של אדון החלומות בהשתקפות של עצמו על קונסולת הטארדיס, כשזה מחייך אליו בערמומיות. מכיוון שהוא התגלמות של האופל הפנימי של הדוקטור, ייתכן שהוא לעולם לא באמת יובס, אלא ימשיך להתחבא בתוך נפשו (בחירתה של איימי).

התגלמויות של הדוקטור
1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11
הצופה  • ואליארד  • אדון החלומות  • סודו של הדוקטור
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.