FANDOM


משרד האדון קרדינל או אדונית קרדינלית (קרדינל/ית לקיצור) הייתה לשכה של המועצה הגבוהה של אדוני הזמן של גאליפריי (המתנקש הקטלני ועוד). הקרדינלים היו החברים המכובדים ביותר במגוון בתי פרקים בגאליפריי. הקרדינל הבכיר ביותר נודע כראש הקרדינלים. (פרוזה: לונגבארוו)

בין קרדינל תחתון וקרדינל שכנה דרגה שכונתה "קרדינל זוטר". בורוסה החזיק בדרגה זו בזמן משבר מורביוס. הקרדינלים הזוטרים לבשו גלימות אפורות. (פרוזה: מחרחר מלחמה)

הייתה גם לשכת משנה ללשכה, שנקראה "לשכת הקרדינל תחתון". (אודיו: ארץ לעולם לא)

במהלך המלחמה עם האויב עוד לשכה נפתחה, ונקראה "לשכת קרדינל המלחמה". (פרוזה: מלאך הקוונטום, הכיבוש של כוכב 5)

ביקום מקביל, הקרדינלים פעלו תחת כוהן הזמן העליון. (פרוזה: אסירי השמש)

קרדינלים ידועיםעריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.