FANDOM


איאן צ׳סטרטון
250px
גזע אנושי

איאן צ׳סטרטון היה מלווה של הדוקטור הראשון בעונה 1 ו-2.
לפני שהוא פגש את הדוקטור, הוא היה מורה למדעים בבית הספר ״קואל היל״ בלונדון.

איאן הגיע לטארדיס בפעם הראשונה כהוא וברברה רייט עקבו אחרי התלמידהסוזן פורמן לביתה, כי חשדו בה ובסבה, הדוקטור. לאחר שראו שהטארדיס גדולה יותר מבפנים, הדוקטור לא רצה שהם יספרו עליו ועל סוזן, ולכן חטף אותם ולקח אותם לתקופת האבן בכדור הארץ. (״ילד לא ארצי״)

איאן הגיע עם הדוקטור, סוזן וברברה לפלסטינה של המאה ה-12, בזמן מסעות הצלב.
איאן הוכתר ל״סר איאן של יפו״ על ידי ריצ׳רד לב הארי, ונשלח לאתר ברברה, שנחטפה על ידי המוסלמים. (״מסע הצלב״)
במהלך נסיעותיו, פיתח איאן טכניקת של לחימה בחרב וטכניקת איגרוף. מיומניות אלה משיוכות לשירות שלו בצבא הלאומי. (״האצטקים״, ״מסע הצלב״)

אחרי מספר מסעות עםהדוקטור הראשון, ברברה ההבינה שהיא ואיאןיכולים לחזור הביתה, לכדור הארץ בעזרתמכונת הזמן של הדאלקים. ברברה ואיאן היו מוכנים לסכן את חייהם על מנת לחזור הביתה. הם עלו על החללית של הדאלקים, והשתמשו במכונת הזמן בשביל לחזור הביתה. הם הגיעו ללונדון בשנת1965- שנתיים אחרי שהם עזבו את לונדון. (״הבריחה״)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.