FANDOM


סר אליסטר גורדון לטבריג סטיוארט
Brigadier
כינויים עיקריים הבריגדיר, "הבריג", "הכלב", גרייהאונד, גרייהאונד אחת, מנהיג הגרייהאונד
גזע אנושי
השתייכות הדוקטור, כממ"א
מקום מוצא כדור הארץ
הופעה ראשונה רשת הפחד
הופעות ראה רשימה
שחקן עיקרי ניקולס קורטני

בריגדיר (תת אלוף) לשעבר סר אליסטר גורדון לטבריג סטיוארט (לעיתים תכופות נקרא בריגדיר, בריג או לטבריג-סטיוארט, בעיקר על ידי הדוקטור הרביעי) היה ממקימי יוני"ט והמפקד של כוחותיה בבריטניה. מהתגלמותו השנייה והלאה, למרות מתח מסוים בין השניים בתחילת התגלמותו השלישית, הדוקטור תמיד את החשיב את הבריגדיר לאחד מבני האדם בני-בריתו שהוא סמך עליהם ביותר, ולאחד מחבריו הטובים ביותר. הוא פגש את כל התגלמויותיו של הדוקטור, פרט לתשיעית והאחת-עשרה, אך למרות זאת, כל הדוקטורים נכחו בהלוויתו.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.