אלן היה דודה של אמברוז נורתובר. בשנת 2020, כאשר הוא הובא לקבורה לצד רעייתו גלדיס, התגלה כי גופתה של גלדיס נעלמה. למעשה, היא נחטפה על ידי הסילוריאנים (כדור הארץ הרעב).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.