FANDOM


אנג'
250px-Ange-MedwayParadePerivale-WatchingAceLeave
גזע אנושית
מקום מוצא פריבייל, לונדון, אנגליה,
הממלכה המאוחדת
הופעה הישרדות
שחקן עיקרי קייט אטון
 אנג' הייתה אחת מחברותיה של אייס מקשיין בפריבייל לפני שאייס נלקחה בפתאומיות מכדור הארץ לעולם הקרח. אנג' הייתה מדוכאת כאשר אייס נעלמה. היא לא ראתה שום סיבה לחיות בפריבייל עכשיו, או לחפש סיפוק במקום אחר.

כאשר אייס חזרה לביקור קצר בשנת 1989, אנג' אספה כסף לארגון מצעד ל"חבלני האנט", וסבלה מקדחת השחת. היא סיפרה לאייס על חבריהם שהתחתנו או עברו לגור במקום אחר, ודיווחה לה על היעלמותם של אנשים רבים בזמן האחרון (הישרדות).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.