FANDOM


אריך צימרמן
Erich Zimmerman
גזע אנושי
מקום מוצא גרמניה, כדור הארץ
הופעה בואו נהרוג את היטלר
שחקן עיקרי פיליפ רהם

אריך צימרמן היה גנרל גרמני וחבר נאמן במפלגה הנצאית, שהואשם בפשעי שנאה מדרגה שלוש. בשנת 1938, הוא נתפס על ידי הטסלקטה במשרד בבניין קאנצלרות הרייך בברלין. הרובוט העתיק את צורתו של צימרמן לעיניו של הגנרל המבועת. לאחר מכן, הרובוט לקח את משקפיו של צימרמן, מיזער אותו ושיגר אותו למסדרונות שבתוכו. כוונת הטסלקטה המקורית לא הייתה להרוג אותו, אך ברגע ששוגר פנימה ועובדי הטסלקטה גילו את זהותו ואת השתייכותו הפוליטית, הם נטשו אותו ונתנו לו להיהרג על ידי הנוגדנים.

הטסלקטה, תחת זהותו הבדויה של צימרמן, עשתה את דרכה אל משרדו של אדולף היטלר, שם צוותה ניסה להעניש אותו. הפיהרר ניצל על ידי נחיתתה המקרית והלא-מכוונת של הטארדיס של הדוקטור שריסקה את קיר משרדו. בשלב זה, צוות הטסלקטה הבין שהם הגיעו לשנה מוקדמת מדי בציר הזמן של היטלר. הם נטשו את צורתו של צימרמן ולקחו את צלמו של חייל גרמני (בואו נהרוג את היטלר).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.