FANDOM


גלדיס הייתה דודתה של אמברוז נורתובר. היא נקברה בבית הקברות בקוומטף. בשנת 2020, כשבעלה אלן הובא לקבורה וקברה נחפר, התגלה כי גופתה נעלמה. למעשה, היא נחטפה על ידי הסילוריאנים (כדור הארץ הרעב).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.