FANDOM


קצרמר הוא כינוי לערך קצרצר בדוקטורפדיה שאינו מכיל די מידע בקשר לנושא בו הוא עוסק ודרושה בו הרחבה רבה. בדרך כלל יכיל הקצרמר הגדרה מילונית בלבד, או מספר משפטים מועט. מטרתו של הקצרמר היא להנחות משתמשים אחרים על מנת שיוסיפו עליו ויערכו אותו.

המונח "קְצַרְמָר" הוא הלחם של שתי המילים: "קצר" ו"מאמר".

מתי ליצור קצרמר? עריכה

אם מצאת ערך שלדעתך חסר בדוקטורפדיה (או הגעת לערך כזה באמצעות קישור מערך אחר), עדיף לא ליצור קצרמר.

קצרמר כדאי ורצוי מלכתחילה רק במקרה אחד: אם במקום אחר ברשת ישנו מאמר אנציקלופדי אמין ואיכותי על הנושא הנידון, יש טעם בערך קצר שיכיל את תמציתו ויפנה אליו את הרוצה להעמיק בנושא זה.

בכל מקרה של עריכת קצרמר, יש לקחת בחשבון את השיקולים הבאים:

 • יתרונותיהם של קצרמרים:
  ** קצרמר מהווה פיסת מידע ראשונית בנושא. זה עדיף מלא כלום.
  ** קצרמר יכול להכיל קישורים מועילים על הנושא שהוא עוסק בו.
  ** קצרמר מספק התחלה כלשהי, או נקודת מוצא, לכתיבת ערך מלא.
  ** משתמשים שרוצים לתרום מזמנם ומן הידע שלהם, עשויים לעבור על רשימת הקצרמרים ב ולעבוד לפיה.
 • חסרונותיהם של קצרמרים:
  ** קוראים בדוקטורפדיה יצטערו כאשר יגיעו לקצרמר, שהרי חיפשו ערך אנציקלופדי.
  ** בקצרמר חסר תוכן וחסר קישורים אין הרבה תועלת.
  ** לעיתים קרובות כותב הקצרמר אינו בקיא בנושא הנידון, אחרת הוא יכול היה להרחיב עליו. התוצאה היא שגם בערך הקצר יכולות ליפול טעויות גסות.
  ** קישור אדום מתוך ערכים מושך יותר תשומת לב מאשר קישור כחול, שאי אפשר לדעת מה תוכנו. כאשר אינכם יוצרים קצרמר, יותר אנשים ישימו לב שחסר מידע ויוסיפו אותו, בצורה מלאה ומפורטת. כאשר קיים קצרמר, התורמים עשויים לחשוב שערך אמיתי עומד מאחורי הקישור, כאשר לרוב אין שם ולו פסקה אחת.

איך ליצור קצרמר? עריכה

קצרמר טוב יכיל את המירב מבין הפרטים הבאים:

 • הגדרה מילונית - כמה משפטים המציגים את הנושא באופן כללי, רק כדי לתת מושג עליו. משפטים אלו יסייעו למעיין בדקטורפדיה שיתקל בקצרמר, וגם למשתמשים שירצו לשקול אם ביכולתם להרחיב את הערך.
  * קישורים לאתרים חיצוניים - אלו יהוו מקור מידע חלופי למעיין עד להרחבת הקצרמר, וגם יסייעו בידי המשתמשים שיבואו להרחיב אותו.

הודעת קצרמר עריכה

בסוף כל קצרמר תבוא הודעה המבהירה למעיין שלא מדובר בערך אנציקלופדי ומפנה אותו לעמוד זה לשם הבהרה. הודעת קצרמר הנראית כך:

תבנית:הרחב

כדי ליצור את הודעת הקצרמר, הוסף בסוף הקצרמר את הטקסט הבא: {{הרחב}}

רשימת הקצרמרים עריכה

אם ברצונכם להתחיל לעבוד על הרחבת הקצרמרים, אתם מוזמנים להיכנס לקטגוריה:הרחבה.

ראו גם עריכהCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.