FANDOM


דייב האחר
OtherDave
גזע אנושי, תודעת רפאים
הופעות שקט בספרייה / יער המתים
שחקן עיקרי או-טי פאגבנל

דייב האחר היה מהנדס במשלחת של תאגיד פלמן לוקס אל הספריה, בראשות סטרקמן לוקס וריבר סונג במאה ה-51. הוא נקרא "דייב האחר" כדי להבדילו מחבר הצוות השני שכונה "דייב הנכון" והצטרף לפניו (שקט בספרייה).

הוא היה אחראי לפתיחת דלתות וגילוי דרכי מילוט כאשר המשלחת נלכדה בספריה. הוא ליווה את הדוקטור העשירי כשזה ניהל משא ומתן עם נחיל הוואשטה נראדה שהשתלט על החליפה ועל תודעת הרפאים של דייב הנכון. בזמן שהדוקטור התמקח עם הנחיל, הוואשטה נראדה הצליחו לחדור לחליפתו של דייב האחר וטרפו אותו.

תודעתו הוחזרה לחיים לבסוף בתוך בסיס הנתונים של קא"ל, לאחר שהיא שמרה אותו ואת שאר הצוות, לצד דוקטור ירח (יער המתים).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.