FANDOM


שם לא ידוע
Hostess looks left
גזע אנושית
עיסוק דיילת
הופעה חצות
שחקן עיקרי רייקי איולה

הדיילת הייתה בת אדם שאירחה את האנשים שנסעו אל כוכב הלכת חצות במעבורת קרוסיידר 50.

כאשר הספינה הותקפה על ידי הישות "חצות", הישות המסתורית השתלטה על גופה של סקיי סילבסטרי. הדיילת הייתה הראשונה שהציעה לזרוק את סקיי מהספינה אל מותה. לאחר שהישות תעתעה בנוסעים שהיא עזבה את גופה של סקיי ועברה אל הדוקטור העשירי, הדיילת האמינה שהישות עדיין רודפת את סקיי ורק גנבה את קולו של הדוקטור. היא הקריבה את חייה וזרקה עצמה, יחד עם סקיי, החוצה מהספינה.

לאחר מותה, הדוקטור שאל את הנוסעים השורדים מה היה שמה של הדיילת. אף אחד מהם לא ידע (חצות).

הדוקטור נזכר בדיילת מאוחר יותר, בזמן פלישת הדאלקים לכדור הארץ במאה ה-21, כאשר דאברוס שאל אותו כמה אנשים מתו בשמו (סוף המסע).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.