FANDOM


250px-תכסיס סונטארן

סונטארנים, דוגמא לגזע דמוי-אדם.

דמוי-אדם (לעיתים נדירות נקראים גם הומוניאדים) הוא מושג טקסנומי שמתאר קשת רחבה של סוגי גזעים. גזע דמוי-אדם היה, בדרך כלל, גזע בעל תווי פנים סימטריים, שני גפיים ותנוחה זקופה טבעית. לגזעים האלה היו בדרך כלל שתי זרועות, שתי רגליים, בית חזה אחד, צוואר וראש בו מוקם בדרך כלל המוח שלהם. זה היה מושג נפוץ מאוד ביקום (פרוזה: גלקסי ארבע).

הגדרה עצמית של דמויי-אדם עריכה

גזעים רבים הגדירו עצמם כדמויי-אדם בגאווה. לדוגמא, רפל אמר פעם לדוקטור התשיעי ולרוז טיילר שמינו, הקאטוריאנים, היו "דמויי אדם, אבל לא בני אדם" (פרוזה: האיש הרץ בכיוון השעון).

סיבות לשכיחות של גזעים דמויי-אדם עריכה

לפחות תיאוריה פופולרית אחת אומרת לגבי שכיחות של גזעים דמויי-אדם אומרת שהאבולוציה של הגאליפריינים בתקופה המוקדמת של היקום גרמה לשדה המורפי של צורת דמוי-האדם להגיע למקומות אחרים ורבים ביקום ולהשפיע על התפתחות מאוחרת של גזעים נוספים רבים (פרוזה: לוציפר זורח).

תיאוריה נוספת גורסת שראסילון נטע מולקלות ביוגניות בכוכבי הלכת המוקדמים שהתפתחו ביקום, וזה גרם לגזעים שהתפתחו בכוכבים אלה להפוך לדמויי-אדם, ובפרט לגזעים דמויי-אדוני זמן (אודיו: זגרוס).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.