FANDOM


נובמבר דצמבר ינואר
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
2 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30

בכדור הארץ, דצמבר היה החודש המכיל את חג המולד ואת התופעה הנקראית נקודת היפוך חורפית. כתוצאה מכך, הוא מכיל את נקודת האמצע המדויקת בין החורף , ולכן אנשים היו, במילותיהם של קאזרן סדריק ושל הדוקטור האחד עשר, "בחצי הדרך החוצה מהחושך" (מזמור חג המולד).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.