FANDOM


האחר
הופעות פרוזה: לונגבארוו
פרוזה: היתוך קר

האחר היה אחד מהאבות המייסדים המקוריים של תרבות אדוני הזמן, יחד עם ראסילון ואומגה. לידתו ומקורו ישארו בגדר תעלומה לאדוני הזמן מיליארדי שנים מאוחר יותר.

ביוגרפיה עריכה

חיים עריכה

האחר היה גורם משפיע במהלך התקופה האפלה של גאליפריי לאחר שהמנדט של הכת של פיתיה נגמר. הוא והיד של אומגה חלקו סוג מסוים של קשר.

כאשר שלטונו של ראסילון בכוכב החל להפוך לסוג של עריצות וגבולות הכוכב החלו להיאטם, האחר ניסה לברוח מהכוכב על ידי כניסה ללום והמתנה ל'לידתו החדשה' המתקרבת (פרוזה: לונגבארוו).

השפעה על הדוקטור עריכה

מספר מקורות מתייחסים לתוצאות של מהלך זה. מקור אחד מספר שהוא נולד מחדש עשרה מיליון שנים מאוחר יותר בבית לונגבארוו, בתור אדון הזמן שיהפוך בסופו של דבר לדוקטור הראשון (פרוזה: לונגבארוו). בלי לדעת זאת, מספר זכרונות מעצמו הקודם נשארו בדוקטור. הפעם הראשונה בה הוא נזכר בחייו הקודמים קרתה כאשר הוא פגש את פיישנס בהתגלמותו החמישית (פרוזה: היתוך קר). בהתגלמותו השביעית, נראה שהדוקטור החל להבין מי הוא באמת שוב, אחרת ליידי פיינפורט לא הייתה יכולה לאיים עליו בחשיפת זהותו (נקמת כסף).

בנקודה מסוימת, פיישנס נישאה לאחד מהפרצופים שהדוקטור סימל (פרוזה: היתוך קר) במהלך היאבקות המוחות שלו עם מורביוס על הכוכב קארן (המוח של מורביוס).

השפעה על גאליפריי עריכה

חוקרים גאליפריינים העניקו יותר מאוחר את השם "ספרי רו"א" למסמכים הנוגעים לראסילון, אומגה והאחר (פרוזה: אופרה גותית, הדוקטורים האינסופיים).

פסטיבל גאליפרייני בשם "הצד האחר" נחגג פעם בשנה לכבוד האחר. הפסטיבל עלה בקנה אחד יחד עם יום הענקת השמות של הדוקטור (פרוזה: לונגבארוו).

יקום אחר עריכה

ביקום חלופי, האחר דיבר עם אשתו של אומגה, פיישנס, ורמז בפניה כי השבר (חלק ששרד מאוסף של נבואות שנאספו על ידי חוזי עתידות גאליפריינים עתיקים) היה מזויף. האחר נכח מאוחר יותר בקוואבה של היקום הזה כאשר אומגה אבד (פרוזה: הדוקטורים האינסופיים).

מאחורי הקלעים עריכה

ראה גם עריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.