FANDOM


הארייט ג'ונס
250px
גזע אנושית

הארייט ג'ונס (3 ביוני 1949 - 29 במאי 2009) הייתה חברת פרלמנט מצפון פליידל אשר נקלעה במקרה לאירועי הסליתין בעונה הראשונה (חייזרים בלונדון, מלחמת העולם השלישית) ועזרה לדוקטור להביס אותם. בסוף הפרק "מלחמת העולם השלישית", הדוקטור מיידע את רוז שהארייט תיבח לראשות הממשלה בקרוב ותמשיך להיבחר במשך 3 קדנציות רצופות. לאחר שהדוקטור מתחדש הם נפגשים בשנית (פלישת חג המולד). למרות שהדוקטור ביקש שלא יעשו זאת, הארייט נתנה את הפקודה להשמיד את החללית של הסיקורקס. המעשה הכעיס ביותר את הדוקטור, שהחליט לסיים את התקופה שלה בממשלה. הוא הלך אל עוזרה האישי ואמר לו "אתה לא חושב שהיא נראית עייפה?". לאחר מכן הגיע גל שמועות שמצבה הבריאותי של הארייט מתדרדר והיא נאלצה לפרוש מראשות הממשלה.

מוות עריכה

בזמן "תקרית מפל המדוזה", הארייט ג'ונס השתמשה ברשת תת הגל שפיחתה על מנת למצוא את כל מי שיכול ליצור קשר עם הדוקטור. בעקבות המרצת האות, אשר אמור להביא את הדוקטור לכדור הארץ, הדאלקים מוצאים את הארייט ג'ונס ומשמידים אותה.

ראשי ממשלה בריטיים:
מרץ 2008 - מאי 2008

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.