FANDOM


האת'
Hath look left
סוג ביולוגי הומנואידים דמויי-דגים
השתייכות בני אדם
חברים בולטים האת' גייבל, האת' פק
הופעה ראשונה בתו של הדוקטור
הופעות ראה רשימה

האת' היו גזע של הומנואידים דמויי-דגים שחיו תקופה מסוימת בכוכב הלכת מסליין, לצד מתיישבים אנושיים.

ביולוגיה עריכה

נא להוסיף

טכנולוגיה עריכה

נא להוסיף

היסטוריה עריכה

נא להוסיף

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.