FANDOM


האת' פק
Hath Peck indoors
גזע האת'
מקום מוצא מסליין
הופעה בתו של הדוקטור
שחקן עיקרי פול קייסי

האת' פק היה בן האת' שלחם במלחמה נגד בני האדם בכוכב הלכת מסליין.

פק נפגע מפיצוץ שנורה על ידי ג'ני ופרק את כתפו. חבריו חטפו את מרתה ג'ונס, שטיפלה בו והחזירה את כתפו למקום. כשההאת' נבהלו מההליך הרפואי והתכוננו להרוג אותה, האת' פק עצר אותם. בני ההאת' גילו את המנהרות הסודיות שבבסיסן, והיו חייבים להסתער עליהן כדי לנצח במלחמה. מרתה מצאה דרך גישה לפני הפלנטה והלכה לשם עם פק. הוא פחד לעלות לאחר ששמע כל חייו סיפורים על הסכנות שבפני השטח, אך שוכנע במהרה. בזמן שהם הלכו על פני הפלנטה, מרתה נפלה לתוך בור זפת טובענית. פק הציל את חייה כשקפץ אל הבור ודחף אותה חזרה אל היבשה, בזמן שהוא שקע בעצמו. מרתה הושפעה בכבדות ממותו של פק (בתו של הדוקטור).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.