FANDOM


הדוקטור
250px
גזע אדון זמן

הדוקטור הראשון הוא ההתגלמות הראשונה הידועה של אדון זמן מורד הידוע בשם הדוקטור.

ראשית בכדור הארץ בשנת 1963, מסעותיו בחלל ובזמן היו בעיקר תוצאות של למידה של שימוש ברכיבים פגומים בטארדיס. בתחילה, הוא טייל עם נכדתו סוזן פורמן, אך נאלץ לעזוב בפתאומיות את 1963 עם מוריה של סוזן, איאן וברברה, ולחטוף אותם מזמנם המקורי. לאחר מסעות רבים עם סוזן, איאן וברברה, הוא נאלץ להשאיר את סוזן על כדור הארץ, בכדי לאפשר לה לחיות חיים מאושרים יותר עם הגבר שבו היא התאהבה. (פלישת הדאלקים לכדור הארץ)

לאחר עזיבתה של סוזן, הדוקטור טייל תקופה קצרה עם איאן וברברה, לפני שנחת על הכוכב דידו, כוכב שהכיר ממסעותיו הקודמים. על דידו, הוא הזמין מלווה נוספת להצטרף אליו לטארדיס, שמה היה ויקי פליסטר. היא הזכירה לדוקטור את סוזן, ושימשה בשבילו מעין "מילוי"למקומה של סוזן לצד איאן וברברה. (ההצלה)

מאוחר יותר, במהלך עימות עם הדאלקים, הדוקטור השתמש באחד מקפסולות הזמן שלהם בשביל להחזיר את איאן וברברה לזמן המקורי שלהם, דבר שהוא לא הצליח לעשות עם הטארדיס שלו. (הבריחה) בסופו של דבר, גם ויקי עזבה את חברת הדוקטור לטובת גבר שהיא פגשה באחד המסעות שלהם. (יוצרי המיתוסים)

זמן קצר לאחר הפרידה מאיאן וברברה, הדוקטור וויקי פגשו מלווה חדש, סטיבן טיילור, איתו הייתה לדוקטור מערכת יחסים קשה. סטיבן נהיה מריר אליו במהירות, והאשים אותו במותן של המלוות שלהם; קטרינה ושרה קינגדום, אך לבסוף סלח לו. המלווה דודו צ'אפלט הצטרפה אליהם אחר כך למסעותיהם.

לבסוף, דודו צ'אפלט נפצעה באחד ממסעותיהם והחליטה להישאר בזמנה שלה, ואילו סטיבן החליט להישאר ולעזור לציוויליזציה בסיכון שהם פגשו באחד ממסעותיהם. 

ממש לפני הקרב שלו עם הסייברמן, הוא פגש שני מלווים חדשים, בן ג'קסון ופולי רייט, אליהם הוא היה נחמד יותר; הוא קיווה למנוע מהם לעזוב באותה הצורה שבה סטיבן עזב.

הוא פגש את סופו לאחר שהתמודד עם הסייברמן על כדור הארץ. הוא נאלץ להתחדש לגופו השני, לאחר שגופו העתיק ספג כוח רב מדי מידי הסייברמן. (הכוכב העשירי)

התגלמויות של הדוקטור
1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11
הצופה  • ואליארד  • אדון החלומות  • סודו של הדוקטור
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.