FANDOM


הדוקטור השניים עשר
שוליית הקוסם (סיפור)
כינויים עיקריים ראה רשימה
גזע אדון זמן
מקום מוצא גאליפריי
הופעה ראשונה יומו של הדוקטור
שחקן עיקרי פיטר קפלדי

הדוקטור השניים עשר הוא התגלמותו הארבעה עשר בפועל של אדון הזמן הידוע בשם "הדוקטור". הוא נולד מתוך התחדשותו של קודמו על טרנזלור. הוא ההתגלמות הראשונה בתוך מעגל ההתחדשויות השני של הדוקטור, שניתן לו על ידי אדוני הזמן. קלרה אוסוולד המשיכה ללוות אותו לאחר התחדשותו ושימשה כמלוותו העיקרית ופעמים רבות כמצפן המוסרי שלו.

כשהוא יודע שגאליפריי שרדה את מלחמת הזמן, הדוקטור לא היה כבול יותר לתחושת האשמה שלו. הוא פיתח אישיות אפלה יותר עם גישה מנוכרת וקוצנית, הפך פחות חביב והחל לפקפק בטוב-הלב שלו עצמו. למרות שגם בהתגלמותו הזו הוא לא היה זר מוחלט להומור ואדיבות, הוא נהג לוותר על הנימוס במצבי לחץ, ונהיה קר ומחושב יותר ברגעים קריטיים שדרשו שיפוט מהיר וחותך.

למרות זאת, עקב הניכור שלו וניתוקו מרגשות, הוא נתפש לפעמים כלא נחמד, מאיים וחסר רחמים. התכונות האלה איימו לעיתים על הסובבים אותו, כולל המלווים שלו. הוא התקשה יותר לתת אמון (בו בזמן שלסובביו נהיה קשה יותר לתת בו אמון), והכיר בשינוי האישיות שלו ובתכונות הרעות שאימץ, מה שגרם לו לזעום ולפחד מהאדם אליו הפך. עם זאת, כשפתר את משבר המצפון שלו, הוא החל לחשוף את הצד הרך שלו ביתר קלות.

בניגוד להרפתקאות שלו עם קלרה בהתגלמותו הקודמת, התקשה הדוקטור השניים עשר למצוא את מקומו בתוך מערכת היחסים עם קלרה - בזמן שקלרה החלה לצאת עם מורה מבית הספר קואל היל, דני פינק, התפתח בין הדוקטור לבין קלרה משבר כאשר הדוקטור התקשה לחבב את דני.

התגלמויות של הדוקטור
1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11
הצופה  • ואליארד  • אדון החלומות  • סודו של הדוקטור


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.