FANDOM


הדוקטור
Cartas
גזע אדון זמן
מקום מוצא גאליפריי
הופעה ראשונה רוז
הופעות ראה רשימה
שחקן עיקרי כריסטופר אקלסטון
רגע זכור
קובץ:קובץ:"I'm the Doctor by the way" - Doctor Who - BBC
הדוקטור התשיעי הוא אחרון אדוני הזמן לאחר שבמלחמת הזמן הוא הניח לבני עמו למות. הדוקטור התשיעי מת לאחר ששאב מרוז טיילר את האנרגיה שקיבלה ממערבולת הזמן כשצפתה בלב הטארדיס, בזמן התמודדותם עם הדאלקים בשנת 200,100.

ביוגרפיה עריכה

חיים מוקדמים עריכה

הגורם להתחדשותו של הדוקטור השמיני עדיין לא ידוע. אולם, כשנשאל הדוקטור העשירי מה קרה לגופו השמיני הוא ענה "מלחמת הזמן". בנוסף, כשביקר בפעם הראשונה בביתה של רוז הוא מסתכל במראה בפליאה למראה עצמו, כלומר, התחדשותו הייתה לא מזמן ולא הזדמן לו להסתכל במראה מאז.

פגישתו עם רוז עריכה

הדוקטור פגש את רוז לראשונה בעבודתה כאשר התמודד עם התודעה הנסטינית. בהמשך, רוז חיפשה מידע על הדוקטור ואף פגשה אותו שוב. רוז הצטרפה אל הדוקטור לאחר שהצילה את חייו כשעמד נגד התודעה הנסטינית.(רוז)

טיוליו עם רוז עריכה

הדוקטור התשיעי טייל עם רוז למקומות רבים, בעתיד ובעבר. הם פגשו את צ'ארלס דיקנס (המתים הלא שקטים) וצפו בהרס כדור הארץ. (סוף העולם)

הוא התחדש בגלל שרוז שאבה אנרגיה מהטארדיס והדוקטור סיכן את חייו כדי להציל אותה.

אירועים חשוביםעריכה

התגלמויות של הדוקטור
1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11
הצופה  • ואליארד  • אדון החלומות  • סודו של הדוקטור


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.