FANDOM


ההתפצלות הבלתי מפולגת
250px
סוג קרע במעטפת המציאות, נקודת תצפית לרצף הזמן-חלל.
 ההתפצלות הבלתי מפולגת היה קרע ונקודת תצפית אל התנהלות הזמן/חלל, "סדק בקרום המציאות דרכו אנחנו יכולים לראות את כל מערבולת הזמן". (קול התופים) ההתפצלות הכילה בתוכה את צלם מערבולת הזמן, בתוך טבעת מעגלית. לפני ההתפצלות שכן שלט שנושא את הסימן של ראסילון.

שימוש בחניכת אדוני זמןעריכה

היא שומשה בידי אדוני הזמן כחלק מטקס החניכה של גאליפריינים צעירים שהתקבלו אל אקדמיית אדוני הזמן. האפקטים המבעיתים של ההתפצלות ישפיעו על כל גאליפרייני צעיר בצורה אחרת - "חלק יקבלו השראה, חלק יברחו, וחלק ישתגעו." הדוקטור והמאסטר העידו שהחוויה הייתה כואבת. (סוף הזמן) עדות מסוימת טוענת שהחשיפה הממושכת של אדוני הזמן להתפצלות במשך מיליוני שנים נתנה להם את היכולת להתחדש, ובהחלט הייתה גורם משפיע באבולוציה שלהם. (איש טוב הולך למלחמה)

חניכתו של המאסטרעריכה

בתור ילד, בעת חניכתו, המאסטר הסתכל אל תוך מערבולת הזמן דרך ההתפצלות הבלתי מפולגת, וחזה בכוח העצום של החלל והזמן - "זו הייתה הפעם הראשונה שהמאסטר הבין מהי נצחיות". (קול התופים) ברגע הזה, התיפוף, סימן שנשלח על ידי אדוני הזמן בשעות האחרונות של מלחמת הזמן, (סוף הזמן) חדר אל ראשו של המאסטר והפך אותו למשוגע במשך כל חייו.

בגלל שגאליפריינים רבים השתגעו כאשר הם הסתכלו אל ההתפצלות הבלתי מפולגת, אדוני זמן רבים - כולל הדוקטור - האמינו כי התיפוף בראשו של המאסטר לא באמת היה קיים, אלא היה רק תוצאה מהשיגעון שלו.

חניכתו של הדוקטורעריכה

הדוקטור העיד שהוא היה מאלה שברחו לאחר שהסתכלו אל תוך המערבולת, ואכן - הוא מעולם לא הפסיק לברוח. (קול התופים) מאחר שטקס החניכה שלו היה אחד מהאירועים שעיצבו את אישיותו, אפשר להגיד שהוא גם קיבל השראה, גם השתגע קצת וגם ברח. הדוקטור העיד שהחוויה הזאת הייתה כואבת. (סוף הזמן)

מאחורי הקלעיםעריכה

  • אפקט "מערת הזמן" שנראה בתוך ההתפצלות הבלתי מפולגת, ושוקף בעיניו של המאסטר הצעיר, הוא אותו אפקט ששומש בכתוביות הפתיחה של הסדרה המחודשת מעונה 1 עד ספיישלים 2009, ובמהלך כמה פרקים כאשר הטארדיס מטיילת במערבולת הזמן. הוא שומש גם בסצנת הפתיחה של קול התופים בשביל לסמל את המעבר בו מתפעל המערבולת של ג'ק הארקנס עובר ברצף החלל-זמן.

ראה גםעריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.