FANDOM


180px-Gallifrey ancient

גאליפריי העתיקה (פרוזה: לונגבארוו).

לגאליפריי, כוכב הבית של אדוני הזמן, הייתה היסטוריה ארוכה ותקופתית
עד הריסתה במלחמת הזמן הגדולה האחרונה. בסך הכל, תרבות אדוני
הזמן החזיקה מיליארדי שנים.

בעקבות השימוש במסע בזמן על ידי אדוני הזמן והיעדר
נקודות התייחסות אחרות, מספר אירועים היסטוריים
עלולים להיות קשים למיקום זמני מדויק, אם בכלל.

התקופה האפלהעריכה

התקופה האפלה (ידועה גם כהזמנים העתיקים או עידן הפיתיות, אין קשר לעת האפלה) הייתה התקופה הידועה המוקדמת ביותר בהיסטוריה של גאליפריי. היא התפרשה על פני שתי תקופות, זמן האימפריות וזמן הכאוס (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן).

התקופה הזו של הזמן תועדה על ידי ראסילון במגילות השחורות של ראסילון, שנעשו לידע אסור של התקופה האפלה (חמשת הדוקטורים).

זמן האימפריותעריכה

הגאליפריינים הם גזע עתיק. הם התפתחו לפני העת האפלה של היקום (קומיקס: סוכן מלשן), והם היו אחד מהגזעים דמויי-האדם הראשונים ביקום (המפלצת שמתחת, פרוזה: לוציפר זורח). הם היו ידועים בתור "אנשי הצללים" בתקופה זו, ונתפסו בתחום האפור שבין האופל החם של הקסם לאור הקר של המדע. הקסם שלט בתרבות הגאליפריינית לתקופה ארוכה (פרוזה: החטא המתועב). לפני שמערכת השמש סול התפתחה, הגאליפריינים הנהיגו את אימפריות הפלדלינג אל מלחמה נגד אימפריית הראקנוס (הכלה הנמלטת).

האימפריה המוקדמת שלהם הייתה עצומה, ובעלת מושבות בכל רחבי הגלקסיה. סחר בעבדים היה נפוץ, למרות שחלק מהעם התנגד לזה. גאליפריי נשלטה בידי הפיתיה, שורה של נביאות נשיות. הם חזו את העתיד והחזיקו בכל הכוח על גאליפריי. הם גם הנציחו שלטון מיסטי בכוכב, והתנגדו לחקר הסיבתי. לאחר ההתגלות האינטואיטיבית, טלפתיה שומשה במקום דיבור. כל צורות התקשורת היו טלפתיות, ורק מספר בודד של אנשים שמרו בסוד את זהותם או את סודותיהם (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן). "המשחק" היה ספורט קטלני ששוחק באזור המוות של גאליפריי, מאורת שברי-זמן מסויטת, שם אנשים נחטפו מזמנים שונים בעזרת דחפורי זמן ונאלצו להילחם (חמשת הדוקטורים).

גאליפריינים רבים סגדו למנטי סלסטי במהלך אותו הזמן (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן). מעמדים דתיים גאליפריינים כללו כמרים, נזירים וסוהרים של הכנסיה. היה להם מקום חשוב בתרבות הגאליפריינית, עד אחרי זריחתם של אדוני הזמן (פרוזה: ההתערבות - הספר השני).

מחקרים מוקדמים בנוגע למסע בזמן הוצגו. מכונת הזמן הראשונה, סקייף הזמן, תוכנתה בצורה פיזית יותר מאשר טכנולוגית (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן). הארכונים טענו שאדוני הזמן לא גילו בעצמם את המסע בזמן, אלא פיתחו אותו לאחר שהם הכריזו מלחמה על הארכונים וגנבו את הטכנולוגיה שלהם (פרוזה: העיר חסרת השם).

זמן הכאוסעריכה

כוחה של פיתיה דעך בזמן הכאוס. הנאו-טכנולוגיים, בהנהגת ראסילון, חתרו להשגת הכוח של הכוכב. הפיתיה האחרונה איבדה את כוח החיזוי שלה. היא הטילה על גאליפריי קללה שלא תאפשר לגאליפריינים להתרבות בצורה מינית, והרגה את עצמה. החברות במסדר הפיתיה ששרדו ברחו לקארן, שם הן נהיו לאחווה. אחרי נפילתה של פיתיה, מלחמה וכאוס איימו על שלום האימפריה. עידן קרח החל והמושבות הגאליפרייניות דרשו עצמאות (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן).

אחרי זמן הכאוס, מתכת חיה בשם ואלידיום פותחה בקרב אדוני הזמן. חתיכת ואלידיום עזבה את גאליפריי והגיעה אל כדור הארץ (נקמת כסף).

ימיהם הראשונים של אדוני הזמןעריכה

לתרבות אדוני הזמן היו שני מייסדים עיקריים: ראסילון ואומגה (זכרם של הדאלקים) וכל הנראה עוד ארבעה מייסדים משניים; האחר, אפיריון, פאנדאק, וככל הנראה גם יוטנאייר (פרוזה: הדוקטורים האינסופיים, התא הקדמון).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.