FANDOM


הירח
Opening shot of Moon Kill the Moon
ידוע בתור לונה
סוג ירח / ביצה
מיקום מקיף את כדור הארץ
הופעה ראשונה האצטקים
הופעות ראה רשימה

הירח, שהיה ידוע לגזעים חוצניים בתור לונה, היה הלווין הטבעי היחיד של כדור הארץ. המסה שלו ויחסיו הכבידתיים עם כדור הארץ העניקו לו השפעה רחבה על גאות ושפל באוקיינוסים ועל מזג האוויר בכדור הארץ. הירח היה הגוף השמיימי הראשון בו דרך המין האנושי (להוציא מקרים בהם הדוקטור או חייזרים אחרים לקחו בני אדם יחידים לטיולים מיוחדים) והיה מיקומן של מספר מושבות ותחנות חלל - המפורסמת בהן נקראה בפשטות בסיס הירח.

הוא נפלש מספר פעמים על ידי גזעים חייזרים, דוגמת הג'דון (סמית וג'ונס). במקרים אחרים, היה הירח הבסיס ממנו סוכלו פלישות חייזריות לכדור הארץ, כמו אלה של הסייברמן (בסיס הירח), לוחמי הקרח (זרעי המוות) והדוממים (יום הירח). עם זאת, וללא ידיעתם של הרוב המוחלט של בני האדם שחיו בכדור הארץ בשנת 2049, הירח עצמו היה יצור חייזרי - ליתר דיוק, צורתו העוברית של יצור דמוי-דרקון ענקי (להרוג את הירח) - שתואר על ידי אליס אודונל, בת שנת 2119, בתור "עטלף ענקי" (לפני המבול). בקיעת הביצה גרמה למה שהאסטרונאוטית לובדניק תיארה בתור "האסון הטבעי הנורא ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ". הגלים באוקיינוסים התרחבו והציפו ערים שלמות. לאחר בקיעת היצור, הוא הטיל ביצה נוספת - "ירח חדש" - שהיה דומה מאוד לירח אותו החליף (להרוג את הירח).

אדונית הזמן אייריס ויילדתיים התגוררה פעם בבית על הירח (אודיו: הצד האפל).

נקודות ציון על הירח כללו את מר פסונדיטאטיס, ים השלווה, ים הנקטר, ים ההמצאה וים המשבר (להרוג את הירח).

אנשי זאב, דוגמת המארח, הומרו מצורתם האנושית לצורת הזאב שלהם תחת אור הירח. הדוקטור העשירי השתמש בטלסקופ בבית טורצ'ווד כדי לזקק את אור הירח לכדי קרן דמוית-לייזר שהרגה את המארח. בעשותו זאת, הוא הציל את המלכה ויקטוריה ואת הממלכה המאוחדת כולה (שיניים וציפורניים).

היסטוריה עריכה

נא להוסיף

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.